Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ny socialminister – nu!

Ledare Publicerad: 2019-01-10 15:34

Sedan valet i september 2018 har förhandlingarna om en ny svensk regering pågått. Ännu så länge utan resultat. Just nu verkar valet stå mellan Stefan Löfven, partiledare för Socialdemokraterna, och Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Det tredje namn som nämnts i diskussionerna är Centerpartiets ordförande Annie Lööf, men hennes utsikter att bli Sveriges nästa statsminister förefaller allt mindre.

Samtidigt som diskussionerna om nästa statsminister, och därmed nästa regering och majoritetskonstellation, går mycket trögt hopar sig problemen inom den svenska sjukvården. Och det är problem som inte låter vänta på sig utan som måste lösas skyndsamt.

Tre problem är särskilt bekymmersamma.

Det första problemet är köerna. Under de senaste åren har köerna i vården fördubblats. Det finns en vårdgaranti som anger hur snart svenska patienter ska kunna få kontakt med läkare eller sjukvård, hur snabbt remiss ska ske till specialistvård och hur snabbt behandling ska inledas.

Men vårdgarantin garanterar inte vård – i varje fall inte för över 100 000 svenska patienter som tvingas vänta längre än vad den lagstadgade garantin an­ger. Detta måste förändras. Det skarpaste förslaget är att i någon form återinföra kömiljarden (ett statligt miljardanslag för att korta vårdköerna), något som flera partier föreslog i valet, till exempel Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Det andra problemet är bemanningskrisen. Andelen vakanta läkartjänster på vårdcentraler är upp emot 40–50 procent i vissa regioner. Liknande problem finns även för sjuksköterskor och specialistsköterskor inom delar av sjukvården. Så ser problemen alltså ut idag, och de kommande åren har vi stora pensionsavgångar inom sjukvården. Detta innebär att bara för att behålla nuvarande bemanning krävs omfattande nyrekrytering. Dessutom ökar nu den svenska befolkningen kraftigt i antal och att andelen äldre ökar. Detta gör sammantaget att vårdbehovet ökar, därför behöver vi egentligen även nyrekrytera för att klara det ökande vårdbehovet.

Det tredje omfattande problemet är finansiering framöver. I takt med att välfärden behöver omfattande nyinvesteringar och nyrekryteringar samtidigt som andelen av befolkningen som jobbar och betalar skatt blir allt mindre så är finansieringen en rejäl utmaning. Redan idag lägger Sverige en stor andel av BNP på hälso- och sjukvård. Här krävs sannolikt både effektiviseringar och nya arbetssätt och tydliga prioriteringar av vad vi använder våra skattemedel till.

Köerna, personalen och den långsiktiga finansieringen – allt detta måste lösas för att morgondagens sjukvård ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för svenska patienter. Sverige behöver en ny socialminister – nu!

Hemmets Vän 10 januari 2019


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

EU ska vara lagom
Varför krav på bojkott?
Skolavslutning i kyrkan?
Korset ger hopp i tid av stora utmaningar
Kriskommission för rättsväsendet krävs
Växande betydelse för kristna värden
Rätt att tala med SD
Respekten för lärarna behöver återupprättas
Ensam är inte stark
Polisen räcker inte till


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies