Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Straffa unga gängkriminella"

Veckans nummer Publicerad: 2019-01-04 15:30

De politiska förslagen om slopad straffreduktion för personer under 21 år skulle slå mot alla unga som begår brott och kosta staten stora summor. En annan lösning är att i stället skärpa straffen specifikt för dem som begår gängrelaterade brott, föreslår experter som utrett frågan.

– Om en person begår ett allvarligt, gängrelaterat brott och åklagaren kan visa det, då ska man kunna döma till vuxenpåföljder. Det finns exempel på där unga begått allvarlig våldsbrottslighet – man har använt skjutvapen och dödat andra människor. Då kanske man ska kunna döma till fängelse i 18 år även för en 19-åring, säger advokaten Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i Advokatsamfundet.

Han är en av experterna som deltagit i den så kallade ungdomsreduktionsutredningen, som strax före jul presenterade sina förslag på hur den så kal­lade straffrabatten för unga i åldrarna 18 – 20 år skulle kunna slopas. Det som utredningen föreslår innebär att alla unga, oavsett brott, skulle straffas hårdare än i dag. Exempelvis skulle straffet för en 18-åring bli dubbelt så långt.

Utnyttjar unga

Men Bengt Ivarsson och en annan av utredningens experter, professorn i straffrätt Magnus Ulväng, kom med ett alternativt förslag: att reduktionen ska tas bort enbart för dem som begått brott inom ramen för organiserad brottslighet eller gängkriminalitet. Det var också den typen av problematik som pekades ut i direktiven till utredningen.

– Det politiskt upplevda problemet är att det finns ett antal, kanske inte så jättemånga, unga individer som begår väldigt allvarliga brott. Antingen för att gäng utnyttjar unga individer för att man vet att de får lägre straff, eller att unga vill ta sig upp i gängen och meriterar sig genom att begå allvarliga brott, säger Bengt Ivarsson.

Läs mer i Hemmets Vän nr 1 – 2019.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies