Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Jag önskar att vi kan stå upp för människovärdet"

Veckans nummer Publicerad: 2019-01-04 15:15

Fem frågor till Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR), som börjar det nya året med en omarbetad organisation.

Varför ville ni göra en organisationsöversyn för ett år sedan?

– En organisation behöver ses över nu och då. Den senaste översynen ägde rum 2010, och delvis kan den här sägas vara en uppföljning av den översynen. Ett skäl är också att kraven överlag ökar vid extern finansiering, till exempel från Sida, och att vi skulle behöva öka den administrativa kompetensen för att vara en hållbar organisation. Det skulle innebära höjda medlemsavgifter vilket inte var aktuellt.

Fyra projekt avslutas: Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Vad vill ni satsa på i stället?

– Hållbar kyrka var ett projekt som aldrig fick större kraft, och Kyrka för Fairtrade fortsätter och kommer ha hemvist hos Svenska kyrkan, som också välkomnar en fortsättning som ekumeniskt projekt. Globalt ansvar och fred fortsätter vara aktuella frågor för Sveriges kyrkor, men inte genom extern finansiering. Vi behöver vänta och se vad vi mäktar med vad gäller kyrkornas globala vecka, men vi är inte främmande för att det fortsätter men i mindre skala. Medlemskyrkorna har betonat SKR som gemensam plattform för teologisk reflektion och som gemensam röst i opinionsbildning, bland annat som remissinstans till riksdag och regering.

Läs mer i Hemmets Vän nr 1 – 2019.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies