Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Förebild eller dumbom?

Ledare Publicerad: 2018-11-29 16:01

”Varför skulle de ha välkomnat honom när andra drivits iväg och dödats? Och hur, när han inte talade deras språk, skulle han effektivt kunna vittna inför dem”, skriver Christian Todays krönikör Mark Woods apropå missionären John Allen Chaus försök att landstiga på North Sentinel Island för att dela evan­geliet om Jesus Kristus med öns invånare. Andra är ännu mer ifrågasättande. Sofia Lilly Jönsson, kulturskribenten på Svenska Dagbladet twittrade under helgen som gick ”Ärligt, historien om missionären som vill förkunna Jesus för infödingar som kastar spjut på honom är komisk. Hur hade han tänkt tala med dem?”

Men det finns förstås andra röster som försvarar den unge missionären. De menar att det både var ”modigt” och ”i linje med den tidiga kyrkans lärjungar”, som ofta blev fängslade, torterade och dödade för sin tros skull. Och där handlade det inte om dumdristighet eller att de sökte martyriet utan om en intolerant kultur som hade svårt att hantera oliktänkande. Istället för våld svarade den unga kyrkan med kärlek och tro, med långa förklarande texter där både avsikt och mål beskrevs.

Så vad blir då slutsatserna? Var John Allen Chaus en dumbom som i något slags vantro och äventyrslystnad landsteg trots att han visste vad som väntade eller kommer han att betraktas som en i den långa raden martyrer som lagt ner sitt liv för tron på Jesus Kristus? Oavsett svar på frågan borde vi kunna föra ett sakligt samtal om kristen mission och dess förutsättningar och villkor. En viktig notering är på sin plats först: Allt som gjorts och görs i Jesu namn är inte klanderfritt. Historien är inte bara ädel. Det får dock inte hindra oss från att resonera.

Jesus var en jude som verkade lokalt och nationellt, primärt inriktad på en etnisk folkgrupp, judar i Israel. Men hans vision var större. Till lärjungarna sa han, att de skulle gå ”till alla folk” och till ”hela skapelsen”. Det medför att kristen tro och kristna värderingar inte kan bejakas utan tanke på att dela den med omgivningen. Ganska snart berördes också ”hedningar”, det vill säga icke-judar av den evangeliska tron. Redan under det första århundradet hade stora delar av romarriket berörts. Inte genom tvång utan av fri vilja delades evan­geliet. Ingen tvingades heller att ta emot med tvång.

Denna missionsrörelse kostade många människor livet. Fientligheten kom främst från Rom, men också från de judiska församlingarna som såg berättelsen om Jesus som ett hot mot deras tro och kultur.

John Allen Chaus landstigning och hans tragiska död väcker dessa frågor till liv. Alldeles oavsett hans motiv. Låt oss inte reducera hans försök att nå ytterligare en folkgrupp med evangeliet till ett tarvligt försök att få uppmärksamhet. John Allen Chaus är värd mer än så.

Hemmets Vän 29 november 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Ingen vigselplikt, tack!
Vårdköerna måste bort!
Sveriges barn mår psykiskt sämre
Vill du förbättra världen? Läs en bok!
Omvälvande stort steg
Är frikyrkan diskriminerad?
Långt mellan Almedalen och Stockholms förorter
Ojust behandling av Lars Adaktusson
Respekt och lyssnande
Tydligt framgångskvitto


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies