Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

För flickornas skull – ta hedersvåld på allvar

Ledare Publicerad: 2018-11-15 16:18

Ibland publiceras rapporter med ett allvarligt innehåll men som ändå går något obemärkt förbi. Rapporten ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar – En kartläggning i Malmö 2017–2018” bör inte bli en av dem. Rapporten, som är skriven vid Örebro universitet,  är en del av ett tvåårigt samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

De tre städerna vill motverka hedersrelaterat våld och förtryck och kartläggningen undersöker våldets karaktär och omfattning.  

Syftet med kartläggningen är att få en breddad kunskapsbas för att kunna förebygga eller förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Väl så! Denna fråga har många gånger undvikits i publika diskussioner, inte sällan av rädsla för att uppfattas som främlingsfientlig.

Det sammantagna resultatet visar att människor med olika etnisk tillhörighet, religiösa trosuppfattningar, funktionsnedsättningar, sexuell läggning och socioekonomiska förhållanden lever med en allvarlig våldsutsatthet under normer som förtrycker och begränsar dem.

Det tragiska är samtidigt att majoriteten av dem är inte beredda att söka stöd eller hjälp, till stor del för att de själva, trots sin utsatthet, inte ser behovet, men också för att de har dåliga erfarenheter sedan tidigare. De tror sig inte bli förstådda eller är rädda för att skada sina familjer.

Förtroendet för organisationer som arbetar med hedersproblematik bland de drabbade ter sig oroväckande lågt.

Kartläggningen visar också att sociala mönster som uttrycks i religiösa och kulturella övertygelser, socioekonomisk marginalisering, migrationsrelaterad problematik, psykisk ohälsa och missbruk har betydelse för olika former av våld i hederskontexter. Tidigare forskning har visat att våldsfrekvensen är påfallande hög i dessa sammanhang, vilket bekräftas i studien. Men vi ser också att det inte är all våldsutövning i dessa sammanhang som motiveras av heder. Även mäns våld mot kvinnor och vad som i andra sammanhang benämns våld i nära relationer är vanligt förekommande.

Vi ser här ett allvarligt samhällsproblem, som verkar ha vuxit kraftigt under de senaste tio åren. Det går fortfarande att ta initiativ för att minska den utsatthet som bland annat många unga flickor är utsatta för. Denna rapport kan vara en viktig del i det arbetet.

Hemmets Vän 15 november 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Ingen vigselplikt, tack!
Vårdköerna måste bort!
Sveriges barn mår psykiskt sämre
Vill du förbättra världen? Läs en bok!
Omvälvande stort steg
Är frikyrkan diskriminerad?
Långt mellan Almedalen och Stockholms förorter
Ojust behandling av Lars Adaktusson
Respekt och lyssnande
Tydligt framgångskvitto


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies