Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hylla dem som bär landet utan ersättning

Veckans kommentar Publicerad: 2018-10-25 15:56

Sommaren 2018 var den varmaste någonsin men kommer också bli ihågkommen som året då Sverige stod i lågor. När Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB, sammanställde värdet av de 25 000 hektar skog som brann är uppskattningen att 1 miljard kronor gick upp i rök. Det motsvarar 2,6 miljoner kubikmeter avverkad skog.

Utan hundratals frivilliga hjälteinsatser från Sveriges brandmän – de som egentligen hade rätt till lagstadgad semester – hade bränderna orsakat än mer skada. Tillsammans med bybor och tillresta begränsade de brändernas framfart, och naturvärden för hundratals miljoner kunde räddas från lågorna. På många platser öppnades församlingshem och byskolor av frivilliga för att ge brandmännen husrum, möjlighet att duscha och en stunds vila mellan passen i skogen.

Nu har MSB kommit fram till att detta är att betrakta som en förmån under arbetstid och därför skickat ut ett brev till brandmännen. Myndigheten vill veta vilka förmåner man åtnjutit under sommarens brandbekämpning och för detta ska de nu förmånsbeskattas. MSB menar att de som fått frukt och smörgåsar i skogen, eller sovit i en tom skolsal, har fått en kostnadsfri förmån på arbetstid. I buskarna lurar förstås Skatteverket.

Så här får det inte gå till. Det är rent absurt. Den som avbryter sin semester för att rädda bygden, sover på liggunderlag i tomma församlingshem och får sig en kaffe serverad i eldinfernot ska inte straffbeskattas. Förväntas brandmännen ha med sig egen fikakorg i skogen? 

Förutom att detta är en oerhört fyrkantig syn på vad som kan anses vara en förmån på jobbet, säger det också något om hur myndighetssverige ser på frivilligt engagemang – att rycka in för det gemensamma goda och vilja göra skillnad för någon annan. Vi behöver lyfta och uppmuntra personligt engagemang, inte beskatta det. Det gäller inte bara brandmän som avbryter sin semester för att rädda sin hembygds skogar, det gäller minst lika mycket de som vårdar anhöriga utan ersättning, de som engagerar sig frivilligt i kyrkan, arbetar i second hand-verksamheter eller besöker ensamma äldre. Utan ideella krafter, de tillfällen då jag gör något för en medmänniska just för att det är rätt och riktigt, skulle Sverige inte hålla ihop. Utan er vore vi inget.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Antisemitismen – en skam för Sverige
S-beslut visar vägen om tiggeriet?
Skjutningarna i USA och problemen i Sverige
Två poliser i tjänst på en yta dubbelt så stor som Belgien
Snällhet och dumhet
Det stora mötets tid är nu
När sår läggs till sår
Öppna för nytt hopp
I Malmö kommer nåden att överflöda
Kyrkan mer än en mötesplats


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies