Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varför denna trolöshet gentemot Guds ord?

Debatt Publicerad: 2018-10-10 15:43

Orsaken till många pastorers och predikanters kompromiss och bristande trofasthet gentemot Guds Ord, i världslig anpassning tror jag är följande: De är ju beroende av styrelser och medlemmar för att få behålla sin plats vid predikstolen och få utöva sin kallelse inför ett antal åhörare, och inte minst för att få behålla lönekuvertet.

Paulus ville vara ”fri och oberoende” från allt och alla, och därför mottog han inte heller alltid ekonomisk ersättning (1 Korinthierbrevet 9:15-19), han hade också därför sitt ”tältmakeri” som han ibland ägnade sig åt (Apostlagärningarna 18:3). Därmed inte sagt att dessa förkunnares agerande vore rätt, tvärtom, de borde vara trofasta gentemot Guds Ord och följa enbart Jesus som är Ett med sitt eget Ord (Johannesevangeliet 1:1, 14), och så lita på Gud för sin kallelse och försörjning. Kanske också att låta en genuin väckelse bryta igenom, i den helige Andes ledning, då försvinner eller omvänds de ljumma styrelserna och medlemmarna som byts ut till eller förvandlas till bibeltrofasta och andefyllda troende, och då är ju grundproblemet löst.

Självfallet är detta enkla men helt sanningsenliga inlägg stötande och förargande, men ömma tår blir egentligen och i slutändan trampade på av Ordet, detta inlägg är ju också ett försvar för Ordets förkunnelse i sanning och i sin helhet, 1 Petrusbrevet 2:7-8: ”För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem …”

Självfallet finns det församlingar, pastorer och predikanter som valt trofasthet gentemot Guds Ord, men generellt sett så känner de flesta av oss igen denna problematik. Något som faktiskt, tror jag, varit avgörande för den sekularisering som skett i svensk kristenhet sedan särskilt 1980-talet och framåt.

Jag har själv som predikant frestats (i ”öknen”) många gånger till att ta den lätta och breda vägen, men har valt trohet till Jesus och Ordet, vilket haft sitt pris och ”lidandekonsekvens”.

Jag kunde haft församlingsanställning flera gånger om ifall valet blivit anpassning i rådande religiös eller ”kyrklig korrekthet”. Detta gäller allt ifrån valet av umgänge och vänner till kyrko­tillhörighet och utbildning, vilka möten man besöker, var och särskilt vad jag predikar. Men, den ”smala och besvärliga vägen” är värt allt eftersom där går jag fram tillsammans med Jesus, i Andens kraft och ledning.

Peter Kujala, Östersund


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Stort missionsfält i södra Sverige
Låt hoppet bryta fram – det finns räddning för skapelsen
Ett Europa som tar hoten på allvar
Vi förstår inte din logik, Stefan Löfven!
Blodberättelser och ockultism ska stimulera ungas läsintresse
Stödet för kristna värderingar ökar
Justitieministern bidrar till att genomföra SD:s migrationspolitik
Gränserna mellan naturligt och onaturligt utplånas
Det bästa kristna kan göra för miljön är att vittna om Jesus
Statens medicinsk-etiska råd inkonsekvent om rätten till liv


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies