Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fler hungrande och alltmer fetma i världen

Veckans nummer Publicerad: 2018-10-10 15:22

Antalet hungrande i världen ökar samtidigt som allt fler drabbas av fetma. Experter menar att mänskligheten måste få en helt ny syn på mat – för att förhindra en fortsatt miljöförstöring, men också för att bekämpa en omfattande folkhälsokris.

Nyligen hölls ett möte vid FN-högkvarteret i New York där en lång rad experter diskuterade hur det globala livsmedelssystemet måste förändras för att komma tillrätta med att så många lider brist på mat, medan andra äter för mycket onyttig föda.

Enligt en ny FN-rapport gick 821 miljoner människor hungriga i världen under förra året, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Samtidigt visar det sig att andelen som är drabbade av fetma i världen har ökat mycket snabbt på senare år – från 11,7 procent 2012 till 13,2 procent 2016. Det innebär att fler än var åttonde vuxen i dag är drabbad. Värst är problemen i Nordamerika, men även i stora delar av Afrika och Asien blir allt fler människor överviktiga eller drabbas av fetma.

”Vi måste diskutera maten”

Deltagare vid forumet underströk behoven av att bekämpa både under- och övervikten och påpekade att båda dessa fenomen hänger samman med brist på nyttig mat.

– Det handlar inte bara om vad maten innehåller, utan om diskussionen kring maten. Det finns fler än ett sätt att ha en dålig kost, sade David Katz, som är chef för Yale-universitetets center för preventionsforskning.Många deltagare konstaterade samtidigt att det saknas faktabaserad konsensus kring vad nyttig mat från ett hållbart livsmedelssystem innebär.

– Utan målsättningar som man kan samlas kring för gemensamma åtgärder, och utan mekanismer som gör det möjligt att bevaka utvecklingen, blir det mycket svårt att uppnå storskaliga systemförändringar, sade Gunhild Stordalen, som grundat Norgebaserade stiftelsen EAT, som arbetar för hållbara lösningar på globala mat-, klimat- och hälsoproblem.

Den åsikten delas av David Katz:

– Det går inte att nå fram om man inte kan komma överens om vart man ska. Vi måste samlas runt ett antal grundläggande sanningar.En av dessa grundläggande saker uppges vara behovet av att helt omforma de globala mat- och jordbrukssystemen.

Läs mer i Hemmets Vän nr 41 – 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies