Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Saklig debatt om skola, välfärd och boende krävs

Ledare Publicerad: 2018-10-04 16:17

Kan någon prata mer om de stora samhällsproblemen, och inte bara om det politiska spelet?

Årets valrörelse har varit ovanlig, bland annat genom den kraftiga betoningen på det politiska spelet. I de flesta valrörelser handlar det både om politiska sakfrågor (vilka reformer att genomföras, vilka skatter att höjas eller sänkas) och ”det politiska spelet” (vem blir statsminister, vilka partier ska ingå i regeringen, vem är vinnare eller förlorare?) Båda frågorna är viktiga, vem som ska bestämma om vad som ska utföras.

Men i denna valrörelse har det varit ett oerhört fokus på det politiska spelet. (Och framförallt runt Sverigedemokraterna.)

Men vad har hänt med den fördjupade analysen av sakfrågorna? Vad är det de politiska partierna egentligen vill? Och hur särskiljer de sig från varandra? Låt oss titta på tre centrala områden där vi behöver ha en djupare diskussion.

Välfärden. Vår befolkning har ökat med en miljon människor på tio år. Därför behöver sjukvård och omsorg byggas ut. Till det kommer att en allt högre andel av befolkningen är äldre och har flera diagnoser. Samtidigt som andelen äldre blir allt fler så blir andelen människor i arbetsför ålder allt mindre. Och det är här vi kommer att ha stora svårigheter de närmaste åren. Välfärden kommer att ha fullt upp med såväl bemanning, på grund av pensionsavgångar och av ökande vårdbehov som med att få fram finansiering och resurser till de stora vårdbehoven. Här krävs reformer.

Skolan. Sverige har under många år halkat efter i de internationella jämförelserna. Och även om någon mätning antyder att tappet avstannat och att Sverige till och med börjar återta placeringar i jämförelserna återstår mycket att göra. Om Sverige ska stå sig som en liten men mycket kvalificerad exportnation med en konkurrenskraftig exportindustri krävs betydligt högre kvalitet på skolan än idag. Här krävs reformer.

Bostadsbristen. Vi har idag en bostadsbrist som inte längre begränsar sig till storstadsområdena. Även i medelstora svenska städer blir det allt svårare att få tag på vettiga bostäder. Samtidigt som trångboddheten ökar så är bostadsmarknaden osäker. Det är uppenbart att det byggs för lite och trots ett antal ansatser så ökar inte produktionen. Och det är dessutom kostsamt att bygga i Sverige. För den som får jobb och behöver flytta till Göteborg eller Stockholm väntar dyra andrahandskontrakt eller så tvingas man att betala ett antal miljoner för en helt vanlig bostad. Detta är inte bra för svensk ekonomi och det hämmar tillväxten hos svenska exportföretag. Hur ser dessa reformer ut?

Frågan om vem som blir nästa statsminister är viktig. Frågan vad nästa statsminister ska göra är än viktigare. Låt oss fortsätta den sakliga debatten.

Hemmets Vän 4 oktober 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

EU ska vara lagom
Varför krav på bojkott?
Skolavslutning i kyrkan?
Korset ger hopp i tid av stora utmaningar
Kriskommission för rättsväsendet krävs
Växande betydelse för kristna värden
Rätt att tala med SD
Respekten för lärarna behöver återupprättas
Ensam är inte stark
Polisen räcker inte till


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies