Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ökad världshunger i konflikternas spår

Veckans nummer Publicerad: 2018-10-04 16:09

En ny FN-rapport visar att antalet människor i världen som tvingas gå hungriga ökar något för tredje året i rad. Samtidigt finns det en tydlig koppling mellan brist på mat och konflikter.

Enligt FN:s nya rapport finns det nu 821 miljoner människor i världen som tvingas gå och lägga sig hungriga medan 150 miljoner barn har drabbats av hämmad fysisk och mental utveckling på grund av undernäring. De nya siffrorna går stick i stäv med de globala utvecklingsmålen, som slår fast att hungern ska ha utrotats till 2030.

Kopplingar hunger – konflikter

I en annan rapport understryker FN:s jordbruksorgan FAO de starka kopplingarna mellan hunger och konflikter. I rapporten beskriver Nyalen Kuong hur hon och hennes döttrar tvingades på flykt från Sydsudan, efter att hennes man och två söner dödats och familjens boskap gått förlorade i samband med en attack mot deras hemby.

De bybor som överlevde tvingades bege sig till ett område som omgärdades av sumpmarker. Där fanns nästan ingenting att äta och den akuta undernäringen ledde till att många blev sjuka. Till sist lyckades dock Nyalen Kuong och hennes döttrar ta sig till ett sjukhus där de fick vård.

Sydsudan är Afrikas yngsta nation, men landet har även varit drabbat av ett långvarigt inbördeskrig. Enligt FN riskerar nu närmare 2,8 miljoner invånare, varav de flesta är beroende av boskap för sin försörjning, att drabbas av akut brist på mat.

I många konfliktområden runt om i världen drabbas människor på liknande sätt. Konflikterna gör att befolkningar förlorar sin försörjning och ökar andelen som hungrar och drabbas av undernäring.

Tidigare i år slog FN:s säkerhetsråd i en resolution fast hur nära sammankopplade konflikter och matbrist är, samtidigt som alla stridande parter uppmanades att skydda civila och deras möjligheter att producera och få tag på mat.

Läs mer i Hemmets Vän nr 40 – 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies