Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Djärva pionjärers förebild

Ledare Publicerad: 2018-09-20 16:33

Bibelordet ”förakta inte den ringa begynnelsen” har genom århundraden praktiserats av många eldsjälar, inte sällan människor utanför berömmelse och strålkastarljus. De har blivit bärare av imponerande visioner och hängivenhet. Nästan alltid börjar det i det lilla.

Holländaren broder Andrews, grundare av missions- och människorättsorganisationen Open Doors, är ett sådant exempel. Han nekades av flera missionssällskap att bli deras missionär med hänvisning till bristande hälsa. Då började han själv smuggla biblar till längtande människor bakom järnridån. Från den blygsamma starten förde han och medhjälpare oräkneliga biblar till dessa ateistiska länder. Under en enda natt 1981 smugglades en miljon biblar in i det kommunistiska Kina.

Open Doors imponerande arbete har satt fokus på de fruktansvärda förhållanden som kristna bekännare i många diktaturländer lever under. 215 miljoner människor i världen beräknas lida förföljelse för sin tro. Inte speciellt ofta talas det om detta lidande.

I lördags firade den svenska avdelningen av Open Doors sitt tioårsjubileum. 1 200 personer från hela Sverige fick möta en handfull av dessa människor, som betalat ett ofattbart pris för att de i sina hemländer spridit biblar, väglett människor till tro och förmedlat nödhjälp till många lidande kristna.

Sedan 1990-talet publicerar Open Doors varje år World Watch List med de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är som värst. Nordkorea har i 17 år toppat denna lista och man uppskattar att 15–20 procent av landets troligen 400 000 kristna sitter i fångläger. Hea Woo – en späd liten nordkoreansk kvinna som suttit i dessa fångläger – berättade i lördags om de ofattbara förhållanden som råder i landet. Under tre generationer har landets folk tvingats tillbe sina diktatoriska ledare likt gudar. Den som inte gör det hamnar ofta i fångläger.

I svåra förhållanden hamnade också svenska troende i mitten av 1800-talet när de fritt ville läsa Bibeln, sjunga, be och fira nattvard utanför statskyrkans ledning. Många fångkärror transporterade dessa eldsjälar till fängelser med vatten och bröd till dess förtrycket och lidandet upphörde och det blev tillåtet att utöva sin tro utan hot om bestraffningar.

Kommande helg firar Svenska Baptistsamfundet 170-årsjubileum från den första lilla baptistförsamlingens bildande i halländska Frillesås där man trotsade myndigheterna för att fritt få utöva sin tro.

Vi behöver dessa människors berättelser och hängivna förebilder för att inte vårt land och världen ska sjunka ner i en grå apati och rädsla. Dessa människor, frikyrkopionjärerna i Sverige och de ofattbart modiga kristna martyrerna i land efter land i världen, behöver vi utmanas av. Människor som är bärare av en vision och en kampglöd för frihet att tala, tänka, tro och berätta för andra utan att trakasseras, kastas i fängelse och dödas.

Vi behöver läsa om och lyssna till dessa djärva pionjärer och inte tappa denna del av historien, att brinna för en angelägen sak, frihet i tro och handling som kan fortsätta att sätta världen i brand. Inte med hatets och ondskans eld utan med kärlekens och barmhärtighetens. Det behöver dessa föregångare utmana oss till.

Hemmets Vän 20 september 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

EU ska vara lagom
Varför krav på bojkott?
Skolavslutning i kyrkan?
Korset ger hopp i tid av stora utmaningar
Kriskommission för rättsväsendet krävs
Växande betydelse för kristna värden
Rätt att tala med SD
Respekten för lärarna behöver återupprättas
Ensam är inte stark
Polisen räcker inte till


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies