Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

FN förhandlar nu om skydd för öppna hav

Veckans nummer Publicerad: 2018-09-13 15:35

Halva planetens yta täcks av öppna havsområden på internationellt vatten. Efter flera år av diskussioner har FN-förhandlingar nu inletts för att skapa ett rättsligt bindande avtal till skydd för dessa enorma områden.

– De öppna havsområdena har en avgörande roll för allt liv på jorden. Men nuvarande regleringar är svaga, ofullständiga och inte tillräckliga för att kunna bemöta de hot som möter oss i form av klimatförändringar, illegalt fiske, överfiske, plastavfall och förlorade livsmiljöer, säger Peggy Kalas vid gruppen High Seas Alliance.

Hennes allians företräder över 40 ickestatliga organisationer samt Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Peggy Kalas menar att de förhandlingar som nu har inletts kan bli mycket betydelsefulla.

– Detta är en historisk möjlighet att genom bindande förpliktelser skydda den biologiska mångfalden i de öppna haven.

Fyra förhandlingar

Förhandlingarna, som pågår i två veckor, kommer att avslutas den 17 september. Det är den första i en serie av fyra förhandlingar som beräknas pågå fram till 2020.

Veronica Frank, som är politisk rådgivare vid Greenpeace International, påpekar att en rad svåra frågor kommer att behöva diskuteras.

– Det är fortfarande tidigt, men vi kan förvänta oss att en av de frågor som kommer att behöva tas upp är relationen mellan det nya globala havsavtalet och existerande rättsliga instrument, säger hon.

Det handlar bland annat om vilka organ som ska reglera fiske och andra aktiviteter som kan påverka den marina miljön i framtida skyddade områden i öppna hav.

Läs mer i Hemmets Vän nr 37 – 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies