Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Fråga mer efter kompetens i valet"

Veckans nummer Publicerad: 2018-09-06 15:53

– Rösta inte enbart utifrån vad ett parti lovar utan också utifrån kompetens, råder lektor Douglas Brommesson vid Lunds universitet i ett samtal kring svaren från åtta riksdagspartier på den enkät som Hemmets Vän gjort i fyra nummer inför riksdags-valet den 9 september.

Sällan har ett val sett så osäkert ut som inför årets riksdagsval. Samtidigt som kampen mellan blocken fortsätter och bland annat KD:s medvind ger Alliansen förnyat hopp har en tredje maktfaktor gjort valet än mer osäkert, Sverigedemokraterna, som i dagsläget trots vikande opinionssiffror kan jämföras med Moderaterna i storlek. Socialdemokraterna har aldrig legat lägre och kan tvingas till nya samverkanskonstellationer för att behålla makten. Vi står inför en rysare, förklarar bland andra Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i sina analyser inför valet den 9 september.

I fyra nummer av Hemmets Vän har vi låtit de åtta riksdagspartierna presentera sin politik utifrån de frågor vi ställer.

– Det är inte så mycket som jag studsade inför. De svarar ungefär som jag förväntade mig att de skulle svara, säger Douglas Brommesson, lektor i statskunskap vid Lunds universitet när Hemmets Vän samtalar med honom om svaren som partierna ger.

Profilfrågor

– Det är så klart bra. Detta är de grundläggande profilfrågorna och också ideologiska utgångspunkterna för respektive parti som träder fram. Det är centralt för väljare när man ska göra sitt partival. Det är inte det enda som avgör men det är en grundläggande del i partivalet för väldigt många, fortsätter han.

– Jag tycker att det följer de förväntningar man har på partierna. Mycket är känt sedan tidigare, de välkända ideologiska skiljelinjerna träder fram på ett bra sätt. Men en sak som jag tyckte var intressant var svaren på frågan om hur man bäst gör upp med ett mörkt förflutet.

– De partier som kanske oftast kritiseras för att ha ett mörkt förflutet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, svarade väl-digt olika på den frågan. Sverigedemokraterna svarade inte alls. Medan Vänsterpartiet hade ett ganska offensivt svar. De menade att de verkligen hade försökt gå till botten med sitt mörka förflutna och att det hade gett dem viktiga lärdomar för framtiden när det gäller försvar för demokrati och andra frågor.

– Men som svar betraktat tyckte jag att det var stor skillnad och en intressant skillnad. Det som jag också noterade en viss skillnad i gällde frågorna om dels religionsfobi och dels integrationsfrågorna. Där fanns det ibland en glidning. När man kom till integration handlade det till exempel när det gällde Liberalerna om att de inte ville tillåta nya religiösa friskolor. Men när man kommer till frågan om religionsfobi är det väldigt viktigt att religionsfriheten värnas. Där finns en spänning.

Läs mer i Hemmets Vän nr 36 – 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Blodsguld mörk sida av modern teknik
Demokrati kan krävas för bidrag
"Tron går som en röd tråd genom sångerna"
"Vårt förhållande till det materiella har förändrats"
Ska EFK fortsätta kalla sig "evangelikal"?
Miljoner drivs på flykt i världens glömda kriser
"Här är skolan nyckeln"
"Situationen har hårdnat för de kristna i Kina"
"Jag kan inte bara sitta i en kyrka"
"Varje kristen kan vittna där man är"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies