Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Mannen med det brinnande hjärtat"

Debatt Publicerad: 2018-08-02 15:57

Roparrörelsen anses vara den väckelse som banade väg för folkväckelsen och friförsamlingsrörelserna i Sverige. Roparna förekom mest i Småland, Västergötland, Värmland och Närke. Sitt mest intensiva stadium upplevde väckelsen i början av 1840-talet. I huvudsak försvann företeelsen 1843, men i Närke hade den efterdyningar även senare år.

Rörelsen var kortvarig men fick stor betydelse för folkväckelsens framväxt. Olärda pigor, barn, bonddöttrar och unga män höll under lugna eller extatiska tillstånd skakande domspredikningar, vilket samlade stora skaror. Roparna var till åldern 2–30 år, de flesta från tonåren och uppåt. Nu görs det en film om roparrörelsen i Sverige. Var med och be och ge så den filmen kan komma fram.

Olof Hedengren (1812–1870) Riseberga, Närke fick 12 barn, Godsägare (90 personer arbetade på gården), lekmannapredikant, politiker. Efter svår missväxt och några tragedier började han söka Gud. Han började ivrigt söka Gud i skriften och blev en trons man och fick namnet ”mannen med det brinnande hjärtat” som står ingraverat på en stor sten där vid bönehuset som byggnadsminne sedan 1970. Det ligger nära Riseberga kloster. Under senare delen av sitt liv ägnade sig Hedengren som lekmannapredikant åt kristet arbete. Han gjorde Riseberga till centrum för den religiösa väckelsen i Närke. Under hans ledning utvecklade den sig i frikyrklig riktning. Han lät bygga landets första och äldsta bönhus i sitt slag på sin egendom 1855 där stora skaror samlades för att höra honom och andra predikanter förkunna Guds ord.Bönehuset tog 700 bedjare. Det kom folk ända från Värmland och Västergötland. Han vart motarbetad av kyrkan och präster. Han själv sade att ”prästerna hade inte blivit väckta av Anden”.

Tänk om vi lever i en liknande tid i landet med missväxt, torka och bränder, våld och saknad av Guds ord och Anden.

Vi behöver se en roparrörelse igen från de mest oväntade personer, byar och platser som ingen räknar med. Vi behöver se böneplatser och lovsångs-altaren resas upp överallt. Paulus och Silas (Apg 16) gjorde fängelset till en genombrottsplats så alla dörrar och bojor öppnades och föll av för kraften i Jesu namn. Bön och lovsång är receptet för oss nu. Skapa utrymme för allkristna böne- och lovsångsaltaren. Be på morgonen, på lunchen, på kvällen i din stad och by. Be på arbetsplatser i pauserna. Be i hemmen, be i kyrkan. Be på bönepromenader. Kom samman. Gud söker efter någon med ett brinnande hjärta! Gud söker någon som vill tillbe honom och söka honom som Daniel i en antikristlig miljö för genombrott (Daniels fasta bönetider 3 gånger per dag) (Dan 6:10, 17, 25–28). Till och med stora stenar med sigill av regeringen som lades över Daniels bönemöte i lejongropen skakade sönder och i vers 26 skriver kungen att alla ska nu tillbe Daniels Gud, vi läser: När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom, eftersom han hade litat på sin Gud. Sedan lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Innan de ens hade nått botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Därefter lät kung Darejavesh skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden: ”Jag önskar er fred och framgång! Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande Guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Han befriar och räddar, han gör tecken och under i himlen och på jorden, och han har befriat Daniel ur lejonens våld.”

Och denne Daniel steg i ära och makt under Darejaveshs regering, det vill säga under persern Koreshs regering.

Olof Hedengren – mannen med det brinnande hjärtat! – 1870 höll han vid 58 år sin sista predikan om ”Den yttersta tiden” i bönehuset i  Riseberga i Närke. Det sista ordet han sade innan han gick hem till sin Herre var: Amen! – Låt det ske med Anden, Ordet och bönen och att många ropare och bedjare och bönehus reses upp till folkväckelse i landet.

Be med oss:

• Att många startar en böneplats centralt i sin stad. Hyr lokal, köper en byggnad, gör den till en böneplats och tillbedjans plats

• Att vi får tillgång till ett bönehus i centrala Stockholm under hösten och ekonomi för det i Sverige-bönen

• Att lekmän och kvinnor, unga och gamla likt roparrörelsen reses upp denna höst i landet

• Att undomspastorer blir brinnande i sina hjärtan och leder ungdomar in i bön och tillbedjan

Patrik Sandberg Ordförande Sverigebönen


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Nytändning christer edoff
2018-08-07 09:57
Många kanske har tystnad med "väckelseförkunnelse", Jerimia hade tystnad p g a han blev hånad etc ...kanske Guds Ande kan "tända elden" hos många igen och det blir en förkunnelse med korset i centrum och en bevisning i ande och kraft ( 1 Kor. 2: 1-5)
Jer. 20
Ty så ofta jag talar måste jag klaga; jag måste ropa över våld och förtryck, ty HERRENS ord har blivit mig till smälek och hån beständigt. 9Men när jag sade: »Jag vill icke tänka på honom eller vidare tala i hans namn», då blev det i mitt hjärta såsom brunne där en eld, instängd i mitt innersta; jag mödade mig med att uthärda den, men jag kunde det icke

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Kristen tro måste få synas i det offentliga rummet
Vem företräder du?
Sund nationalkänsla kan inte vara fel
Kunskap och erfarenhet kastas bort
Fasta för klimatet
Låt prästers och pastorers intyg väga tyngre i konvertitärenden
Hur mycket överstatlighet tål EU?
Nytillträdda regeringen Löfven tänker fel om religiösa friskolor
Ta konvertiters vittnesbörd på allvar
Sveriges första ideologiska val


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies