Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Pingst vill påverka samhället

Ledare Publicerad: 2018-07-05 00:00

Under denna vecka kraftsamlar Pingströrelsens folk i Norrland. För 99:e gången samlas man till konferens i Husbondliden, en liten by utanför Lycksele. Över 10 000 personer väntas komma. På temat ”Tillbaka till framtiden” söker man rötterna i den evangeliska myllan, med en tydlig betoning på den personliga andliga erfarenheten; en karismatisk med ett starkt socialt engagemang.

Pingst har genom sin samfundsledare Daniel Alm lanserat visionen om att bli en rörelse som är känd ”som en varm, andlig, vardagsnära och attraktiv rörelse där troende från alla samhällsklasser känner sig hemma”, men med fokus på utsatta grupper.

Att lyssna på Daniel Alm och möta de lokala församlingarnas engagemang påminner om mötet med den tidiga arbetarrörelsen. Det märks också i visionstexterna. Man vill nå ut ”i samhällsdebattens olika medier” och man vill att ”våra medlemmar och medlemsorganisationer” alltid ska stå ”på de utsattas sida” och missionera för ”en större rättvisa, över hela världen”.

Pingst har verkligen en frimodig tro, man vill bli en organisation som ”stöttar flest utsatta familjer i Sverige och är välkända och respekterade på samma sätt som Röda Korset och Läkare utan gränser”. Ambitiösa och vällovliga mål med ett nytt språk. Pingströrelsen tar påverkansfrågorna på allvar. Äntligen! En rörelse som vill förändra samhället och göra sin röst hörd.

Det är annars en brist. Frikyrkan har alltför länge och i alltför stor utsträckning tigit stilla. Istället för att kliva fram i debatten och se sin roll i samhället har frikyrkan ofta överlämnat påverkansfrågorna åt enskilda individer som engagerat sig partipolitisk eller till den kristna pressen. Det är inte bra. Frikyrkan har verkligen något att komma med, dels i ett enastående engagemang för utsatta grupper – inte minst nyanlända och ensamkommande i migrationsfrågorna – och dels genom sin etik och sin männi­skosyn. Om man kliver fram som Pingst gör nu har man faktiskt något att säga både etiskt och praktiskt. Risken för Pingst att reduceras till en åsiktsmaskin är ganska liten. Det är den också för frikyrkan i allmänhet.

Men det finns även en annan sida; den existentiella. Frågorna om varifrån, varför och vart? Frågorna som rationalismen eller politiken inte har svar på. Det är viktigt att Pingst i sin offensiv i det offentliga rummet inte tonar ner dem.

Omsvängningen från evigheten till samtiden var nödvändig för att inte förlora kontakten med de människor man vill nå. Men för en väckelserörelse som Pingst, måste det vara viktigt att inte ge upp det eviga perspektivet för sitt nya fokus att påverka och förändra samhället i samtiden.

Hemmets Vän

5 juli 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Ensam är inte stark
Polisen räcker inte till
Kampen mot radikal islamism är inte över
Blunda inte för hoten
Alla tjänar på vänlighet
Årets svensk visar vägen för studiero i skolan
Kasta aningslösheten
Beroende av Vänstern
Navigation i osäkra vatten
Ny socialminister – nu!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies