Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Ge oss Sverige, annars dör vi!"

Debatt Publicerad: 2018-06-07 16:59

Den nyligen publicerade undersökningen från ett katolskt institut i Paris om människors tro i Europa är ju mycket sorglig.  75 procent av de svenska ungdomarna (16–29 år) säger sig sakna religiös tillhörighet och väldigt få av dem ber. Bara två länder i undersökningen har ”sämre”  siffror, Estland och Tjeckien. En annan undersökning visar att av de ungdomar som ändå kal­lar sig kristna är det bara två av tio som läser Bibeln regelbundet – det är åtta för lite! Vi behöver en bibelväckelse i det här landet – bland unga och gamla!  

Och så de mörka siffrorna för den kyrka som ändå är störst i landet, Svenska kyrkan. Cirka 200 går ur den varje dag, alla förrättningssiffror sjunker, konfirmationen på en del håll snart ett minne blott, gudstjänstlivet på många håll är tynande. En finsk tidning utifrån deras situation där hade som rubrik nyligen: ”Ska kyrkan överleva?”

Jag brukar inför sådana viktiga frågor hämta stöd från två kyrkohistoriska exempel på hur kyrkan överlevt och fått ny kraft i kristider för kyrkan.  Det första exemplet är Clunyrörelsen i Frankrike.  Den började i ett oansenligt, litet kloster i Burgund i början på 900-talet.  Den hade som övergripande mål – ”Kyrkans frihet! (Libertas ecclesiae”) i en tid när kyrkan ägdes och styrdes av rika feodalherrar och världsliga kungar. Vägarna till reform för abbotar som Odo var enkla – bön, lovsång och diakoni.  Inom några hundra år var Clunyrörelsen den viktigaste orden inom den katolska kyrkan och stärkte kyrkans självtillit. Cluny var ett litet frö som fick växa och ge nytt mod för en stukad yrka.

Det andra kyrkohistoriska exemplet är pietismen. Dess startår brukar traditionellt sättas till år 1675, då kyrkoherde P  J  Spener utkom med sin  programskrift ”Pia Desideria” (Fromma önskningar). Där angav Spener, i­bland kallad ”den andre Luther”, reformvägar för en luthersk kyrka som stelnat i ortodoxins 1600-tal. Stundtals förlöjligad, stundtals förföljd –men inom några decennier hade pietismen färgat den lutherska och anglikanska kyrkan i stora delar av Västeuropa. Pietismen blev sedan en teologisk grundplatta för 1800-talets folkväckelse och utgör egentligen samma grundplatta för missionshistoriens största väckelse – den karismatiska förnyelsen idag.

Så det gick för Odo och Spener, för Cluny och pietism. Då borde det också vara möjligt idag!  Stöd goda krafter inom Svenska kyrkan som Oasrörelsen och goda allmänkristna rörelser i tiden som New Wine och Sverigebönen. Uppmuntra! Var diakonala! Det finns också ett litet frö, som heter ”Vägen”, som med tre huvudord ”Bön-Nätverk-Röst” vill vara ett nätverk för dem som vill se Svenska kyrkan vända och tända. (www.vägen.nu)

När man tar del av olika negativa rapporter om människors brist på tro och engagemang i vårt land föds en bön hos oss som också kan hämtas från kyrkohistorien. Den skotske reformatorn John Knox bad: ”Ge mig Skottland, annars dör jag!”  Kanske skulle vi alla be samma bön men omformulerad ”Ge oss Sverige, annars dör vi!”

Anders Åström ordförande Nätverket Vägen

Carl-Erik Sahlberg vice ordförande Nätverket Vägen


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Stort missionsfält i södra Sverige
Låt hoppet bryta fram – det finns räddning för skapelsen
Ett Europa som tar hoten på allvar
Vi förstår inte din logik, Stefan Löfven!
Blodberättelser och ockultism ska stimulera ungas läsintresse
Stödet för kristna värderingar ökar
Justitieministern bidrar till att genomföra SD:s migrationspolitik
Gränserna mellan naturligt och onaturligt utplånas
Det bästa kristna kan göra för miljön är att vittna om Jesus
Statens medicinsk-etiska råd inkonsekvent om rätten till liv


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies