Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Återinför kömiljarden

Veckans kommentar Publicerad: 2018-06-07 16:36

Svensk sjukvård har periodvis rykte om sig att vara av internationell toppklass. Och visst finns det delar som är mycket bra. Exempelvis är 5-årsöverlevnaden i cancer imponerande i jämförelse med många andra länder. Hjärtsjukvård och behandling av reumatiker likaså.

Men samtidigt hopar sig problemen. Vi har haft en mycket stor befolkningsökning i Sverige det senaste decenniet och trots att avsevärda resurser har tillförts vården växer problem med köerna sedan ett par år tillbaka.

Under den borgerliga regeringen genomdrev socialminister Göran Hägglund flera reformer som syftade till att korta köerna. Förstärkt vårdgaranti, vårdval inom primärvården och inte minst kömiljarden, bidrog till kortare köer i vården.

Regeringen Löfven tog bort kömiljarden och har valt att lägga resurserna på andra satsningar. Det var synd, för sedan det beslutet har köerna återigen ökat kraftigt i sjukvården. Problem med tillgänglighet är en av de stora utmaningarna för svensk sjukvård. Tidigare i år kom EU-kommissionens granskning av sjukvården i Europa. Och just köerna är även enligt denna granskning ett av de stora problemen för svenska patienter.

Svenska patienter tvingas helt enkelt att vänta längre än motsvarande patienter i de flesta andra västeuropeiska länderna. Detta förorsakar onödigt lidande och osäkerhet och sjukdom som inte blir behandlad i tid riskerar att utvecklas mer än nödvändigt.

Det är uppenbart att detta inte är en hållbar utveckling. Och mot bakgrund av att andelen äldre kommer öka kraftigt kommer problemen inte lösas av sig själva.

Något måste göras. Svenska patienter ska inte i ovisshet behöva vänta längre än vad vårdgarantin säger på kontakt med läkare, remiss till specialist eller inledd behandling.

Lyssna på KD – återinför kömiljarden för kortare köer!

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Tacka Gud för konfaledarna
Hög tid att stärka Sveriges brandskydd
Kulturell katastrof – men knappast för kristenheten
Utanför storstan gäller 40- och 50-tallister
Europas mest muslimska land
Sveriges nästa statsminister kan mycket väl heta Ebba
Spelbolagen är vår tids avgudar
IS-terrorister går fria
Moralbankrutt
Uppvärdera erfarenheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies