Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Utan gemensamma värderingar rasar samhället

Debatt Publicerad: 2018-03-08 16:31

Den sista tiden har frågan om värderingar fått stor plats i samhällsdebatten. Det ser ut som om ämnet också kommer att prägla den kommande valrörelsen. På ett märkligt sätt har #metoo­rörelsen fått människor att börja tala om rätt och fel i hur vi berör varandra på det sexuella området. Till och med politiker börjar ana att värderingar handlar om något annat och något mer än fördomar och moralistiska idéer.

”Land skall med lag byggas” sa Magnus Ladulås på sin tid, det fick vi lära oss i den gamla skolan. Och visst, mycket av det politiska arbetet går ut på att bygga ett ramverk av lagar och förordningar som reglerar vårt liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Men om vi tror att lagar bygger värderingar eller att demokrati är garantin för goda värderingar lurar vi oss själva.

Demokratins dilemma är att den i längden inte kan stå för eller försvara absoluta värden. Demokrati är ett flertalsvälde. Det är ett bra sätt att fatta beslut i en rad praktiska samhällsfrågor, men metoden kan vara förödande i frågor som har med människovärde och etik att göra. I moraliska frågor visar det sig nämligen att majoriteten nästan alltid har fel därför att flertalet vill göra det bekvämt för sig själva. Därför riskerar varje ny lag eller justering av tidigare förordningar att ske på en nivå med allt mindre etisk substans. Det gäller inte minst synen på familjen, sexualitet och samlevnad och identitetsfrågor om kön och personlighetsläggning. Idag administrerar samhället endast den allmänna förvirringen på dessa områden.

Judisk-kristna värderingar motsvarar människors intuitiva rättskänsla och deras uppfattning om vad som är bra för samhället. Dessa värderingar är som Ebba Busch Thor uttryckte det ”Sveriges etiska modersmål”. Kristen människosyn och etik som praktik har en rationalitet som bekräftas av människors egna erfarenheter. På område efter område har det vi kallar kristna värderingar en dimension som kan hanteras och tillämpas i det politiska samhällsarbetet. Kristdemokraterna borde göra detta perspektiv till den stora berättelsen om partiets vision för samhället.

Men vi behöver också få en mer realistisk förståelse av hur värderingar integreras i männi­skors livshållning. Värderingar, sådana som rör mänskliga rättigheter och alla människors lika värde måste varje männi­ska tillägna sig tidigt i sitt liv som personlighetens ”överjag” – ett intuitivt samvete som man känner respekt och förpliktelser för inför sig själv. Genom att bekräfta dessa värderingar i vårt sätt att leva med varandra besjälar vi det demokratiska samhället med en human kultur.

Ingen institution kan som familjen bygga in detta ”överjag” som ett karaktärsdrag under vår uppväxt. Tyvärr måste vi konstatera att många familjer idag inte kan erbjuda den kontinuitet som behövs för att stödja processen. Fler än 50 procent av alla ingångna äktenskap i landet upplöses år efter år. Enligt EU-statistik ligger Sverige i topp tillsammans med Belgien när det gäller antalet skilsmässor. Även om vi ser med barmhärtighet på människors misslyckande i sina parrelationer är det ett faktum att familjers sönderfall blir ett problem för samhällsgemenskapen som helhet. Följdverkningarna av splittrade äktenskap i form av psykisk ohälsa, rotlöshet och brist på tillit får samhället på något sätt hantera till stora kostnader.  

För att få rätt respekt för värdegemenskapens betydelse för en nation behöver vi uppfatta folkgemenskapen som en organisk enhet – en ”kropp”. Det handlar om en dynamisk helhet i likhet med naturen, miljön och klimatet. På samma sätt som vi lärt oss att respektera naturens ekologiska dimension måste vi lära oss att se betydelsen av vilka värderingar vi lever efter.

Vi är inte frikopplade från varandra så att vi skulle kunna leva vårt individuella liv i ett slags avskildhet, där effekten av vars och ens värderingar och handlingsmönster kan isoleras från helheten. Antingen vi erkänner det eller inte får värderingar och livsval bestämda konsekvenser. Det är politikernas uppgift att beskriva dessa samband och göra dem begripliga för medborgarna i kopplingen till sina politiska visioner för samhället.  

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Islam inkompatibelt med västerländsk demokrati
Var finns nöden för Sverige, Europa och världen?
Svag predikan ger svaga församlingar
Därför kan inte Israel förbättra situationen i Mellanöstern
Utbildningen av pastorer ödesfråga för församlingarna
Vänd tillbaka till tron på Gud – enda hoppet för Sverige
En dödens kultur söker breda ut sig över Europa
Ge pastorer och präster större inflytande i konvertitärenden
Markera mot Halloween-firandet
Israel – en demokratins oas


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies