Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Väckarklocka för frikyrkan

Veckans kommentar Publicerad: 2018-02-08 13:55

På Hemmets Vän märker vi ett stort läsarengagemang kring det som rör sång och musik i frikyrkans gudstjänst. Det är inte konstigt. Många läsare längtar efter att få sjunga de berättande sångerna om Jesus. Verser i ordningsföljd och en linje att följa. Idag dominerar istället en entonig, högljudd musikform med texter om mig, mitt och min upplevelse, inte sällan i en svensk översättning som haltar språkligt och grammatiskt.

Två händelser i veckan berör detta indirekt. Först kom Svenska kyrkans rapport ”Medlemmar i rörelse”. Visserligen är det dyster läsning för kyrkan, tiotusentals medlemmar lämnar och antal dop blir allt färre, men samtidigt visar det sig att antalet nya medlemmar ökar starkt. Bland de nya grupper som går med märks särskilt tidigare frikyrkliga som av olika anledningar lämnat sin församlingsgemenskap för Svenska kyrkan.

Sedan berättade pingstförsamlingen United i Malmö genom ett pressmeddelande att de nu kommer att ansöka om fullt medlemskap i Svenska kyrkan och EFS. Pastor Magnus Persson kommer att prästvigas och församlingen fira gudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Detta är helt unikt. En karismatisk frikyrka, med tydliga rötter i baptismen och som sådan en del av den tidens uppror mot till statskyrkan, vill nu återupptas i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans attraktionskraft ligger inte i dess ofta liberala teologi. Tvärtom. Det som lockar är dess gudstjänster. Här finns ett seriöst anslag, tydlig struktur och musik med tradition och tyngd. Bibelläsningen är central och den svenskkyrkliga nattvardsgudstjänsten innehåller alltid syndabekännelse. Tydligt och utan omsvep uttalar församlingen ”Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit emot dig, förlåt mig för Jesu Kristi skull. Men du, käre himmelske Fader har lovat, att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig”, varpå prästen hälsar församlingen att ”till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: Du är förlåten!”

I Svenska kyrkan finns en respekt för kyrkorummet som en helig plats och här sjungs de berättande, klassiska sångerna. Nog finns en dragningskraft i detta! Det är hög tid att frikyrkan hittar tillbaka till seriositet och struktur. Det är inte motsatsen till varm andlighet och karismatik, snarare dess förutsättning. Utan fördjupning och biblisk förankring är vi utlämnade till dåligt översatt ”lovsång” och oplanerade gudstjänster.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Svenska Kyrkan igen LARZ GUSTAFSSON
2018-02-16 09:55
Svenska Kyrkan kan aldrig med sin absurda teologi (då det gäller exempelvis dopfrågan) vara en förebild.
Samtidigt kan även jag förstå att folk längtar efter ordning. Men att slaviskt följa en gudstjänstordning kan knappast vara värt att eftersträva.

Svenska Kyrkan LARZ GUSTAFSSON
2018-02-09 09:22
Svenska Kyrkan har ingenting att erbjuda nutida lärjungar. Den s k kyrkan i fråga är fallen och förkunnar villfarelse som t ex barnbegjutelse och ordinerat prästerskap.
Att en pingstförsamling väljer att gå över till EFS är förräderi och svek mot Uppdragsgivaren.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Oroväckande när explosioner blir vardag
Kyrkan gör det varje vecka
Du är inte erfaren när du är 30
Bra att Löfven lyfter hedersproblematiken
Säg vad du ska göra och gör det du har sagt
Våga tro att kyrkan är svaret för förorten
Riksdagsröra gav gåvoavdraget tillbaka
Ovärdigt, Sverige!
Det är i kyrkan det händer
Veckans ord: Endemisk


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies