Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ge unga flyktingar framtidstro

Debatt Publicerad: 2018-02-01 16:46

Under den senaste tiden har vi fått uppleva en utveckling i världen som få hade kunnat förutse. Att människor är på flykt från sina hem är ingen nyhet, men proportionerna har slagit oss med häpnad.

I vårt eget land har vi fått se politiska positionsförskjutningar av det större slaget. Från öppenhetens grundhållning, till beslut att hindra människor att komma hit.

Jag har stor respekt för våra politikers försök att hantera en övermäktig situation, för hårt belastade tjänstemän och ett organisationssverige som går på knäna. Men i grunden är jag rädd för en utveckling där den öppenhet som nyss var självklar nu ifrågasätts.

I Equmeniakyrkan i Sverige finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Församlingarna vill bidra till en mer meningsfull tillvaro under den asylsökandes väntan på besked. Genom detta arbete möter svenskfödda asylsökande och nyanlända på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärks integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället.

Equmeniakyrkans motiv för arbetet utgår från vår kristna tro att alla människor är skapade till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka och vi vill verka för ett samhälle som välkomnar människor på flykt.

En annan aspekt är den psykiska ohälsan som vi möter hos ensamkommande barn och unga. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. Dessa unga drabbas av flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttning mellan olika asylboenden. De måste lämna sin skola och vänner och flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerheten är oviss. Allt detta skapar oro för deras framtid och svårighet att genomföra de studier de påbörjat. Situationen är svår och omänsklig.

Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Antalet internflyktingar uppgår till 1,4 miljoner och 2,6 miljoner afganska flyktingar bor utomlands. Utrikesdepartementet har allt sedan 2006 avrått från resor till Afghanistan. Säkerhetsläget bedöms som mycket farligt.

Migrationsverket skriver att flera provinser i Afghanistan nu når upp till lagstiftningens definition av det som kallas ”inre väpnad konflikt”.

Ta därför unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, låt oss ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro. På grund av det rådande säkerhetsläget i Afghanistan bör en större hänsyn och bedömning tas i varje enskilt fall.

Sören Carlsvärd, Örebro


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Det börjar i barnkammaren
Människan, klimatet och skapelseordningen
Mörk framtid för afghanska flickor
Ställ om till sammanhållen seniorvård
Varför så tyst om förföljelsen av kristna?
Äntligen tinar relationerna till Israel
Måttfullhet ointressant för många
Ny regering krävs för att bryta rädslans spiral
Relation som tar lång tid att reparera
Plus och minus i kampen för ett nyktrare Sverige


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies