Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sektstämpla inte frikyrkorna

Ledare Publicerad: 2018-02-01 16:42

Pastor efter pastor har uttryckt indignation över Migrationsverkets sätt att pröva och överpröva konvertiters omvändelse till Jesus Kristus. Enskilda asylsökande har vittnat om regelrätta förhör i den kristna tron. Det har definitivt inte räckt att personen delat sin berättelse. En del frågor hade knappast vanliga medlemmar i Svenska kyrkan klarat, kanske inte heller vanliga medlemmar i någon av frikyrkorna.

För vem kan egentligen reda ut skillnaden mellan en katolsk nattvardssyn och en luthersk, det vill säga skillnaden mellan att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod som katolska kyrkan lär eller som den evangeliskt Lutherska kyrkan lär att brödet och vinet ”endast blir” bärare av Kristi kropp och blod utan att för den skull förvandlas till det.

Om frågorna ligger på den nivån; vem kan då passera igenom och beskrivas som en genuint troende kristen?

I de flesta kyrkor finns ett objektivt bevis på tro. Dopet i vatten. Frågan hur dopet skall gå till och när det kan ske skiftar från samfund till samfund, ändå är dopet allmänt accepterat som det allra tydligaste sättet för männi­skan att gensvara på evangeliet. Bekännelsen som tar sig dopets fysiska uttryck, inte bara i ord utan också med kroppen, är så konkret att det borde räcka, även för Migrationsverket.

Självklart finns det risker. Någon kan frestas att låta döpa sig bara för medborgarskapet. Det är då kyrkan och den lokala församlingen kommer in i bilden. Prästen, pastorn och själavårdaren som lärt känna den enskilda människan och hennes väg till tro. I Svenska kyrkan finns det alltid undervisning före, under och efter dopet. Även om så kal­lade ”dropp-in-dop” förekommer är den långsamma vandringen fram emot Kristus den vanliga.

I frikyrkan kan det också gå ganska snabbt mellan tro och dop, men kunskapen om och ansvaret för undervisning och förankring är självklar. Så när Migrationsverket överprövar konvertiters tro och deras dop genom att underkänna de enskilda församlingarna, till och med sektstämpla två stora frikyrkors lokala församlingar, är det inte bara anmärkningsvärt, det är ett brott mot en av de fyra grundlagar som hela det svenska, demokratiska samhället vilar på. Det är dessutom ett brott mot FN-stadgan om mänskliga rättigheter.

Sektstämplingen av två lokala frikyrkor som uppdagades förra veckan är förmodligen inte bara en tillfällighet utan toppen på ett isberg. Migrationsverkets presstjänst beklagar ”formuleringen” som ”olycklig”, men ändrar man sig i sak? Det framgår inte. Vad hade hänt om en RFSL-avdelning sektstämplats på motsvarande sätt? Därför: Skärpning Migrationsverket. Detta duger inte!

Hemmets Vän 1 februari 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Genomför en folkräkning nu!
Ta fram idrottsliken ur garderoben
Glöm inte de äldres situation inför valet
Flytta Sveriges Israelambassad
15000 döda i covid-19 – pandemin ännu inte över
Energikrisen utmanar
Rekordhög långtidsarbetslöshet - på sikt ett hot mot välfärden
Lärdomar i en ny tid?
Restriktionerna borta - covid-19 är kvar
Stora krav och svåra val


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies