Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varför måste svenska patienter vänta?

Ledare Publicerad: 2018-01-18 16:32

Sjukvården i Europa blir allt bättre. Land efter land utvecklar sina sjukvårdssystem. Bland länderna som framförallt utmärker sig finns Schweiz, Holland och Luxemburg.

Sverige har av tradition haft en mycket stark ställning när det handlar om sjukvården. Men när andra länders sjukvård utvecklats under de senaste tio åren har tyvärr inte något liknande skett här i Sverige.

Det finns områden där Sverige absolut är världsledande. Inom såväl hjärtsjukvård som behandling av reumatism utmärker sig Sverige. Och generellt håller den högspecialiserade vården hög eller mycket hög kvalitet.

Problemet är köerna. Under den här mandatperioden har köerna återigen mer eller mindre fördubblats. Det handlar framförallt om köer till vårdcentralerna där människor får vänta länge på att träffa en doktor. Men det gäller även väntetider för exempelvis vissa kirurgiska ingrepp. Det värsta exemplet var från Stockholm i somras där det förekom dödsfall inom cancervården eftersom sjukvården inte klarade av att operera de väntande patienterna.

Frågan är hur köproblemen kan lösas. I debatten hörs olika förslag.

Fler läkare? Sverige är idag ett av länderna med högst antal läkare per invånare. Problemet är snarare att antalet patientbesök per dag och läkare är mycket lågt i jämförelse med andra länder. Det handlar alltså snarare om arbetssätt än om antalet anställda.

Mer pengar? Sverige satsar stora resurser på sjukvården och det finns länder med mindre budgetar som klarar av kösituationen bättre.

Utökat remisstvång? En fråga som dyker upp är om vi behöver införa remisstvång för fler typer av sjukvårdsbesök – så att inte patienter söker fel vård. En sorts ransonering. Det är svårt att i vetenskaplig litteratur hitta entydigt stöd för tanken.  Sjukvård är högspecialiserad tjänsteproduktion och köer är inte tecken på god organisation och skicklig hantering. Remisstvång blir ju också alltid två besök istället för vad som skulle kunna ha varit ett besök.

Primärvården och rekryteringsproblemen är ett återkommande tema, framförallt i glesbygd där landstingen gång på gång tvingas ta in hyrläkare till mer eller mindre dubbla kostnaden. Förutom att det är dyrt så innebär det brist på kontinuitet för patienterna.

Vad kan göras åt problemet? Det finns framförallt två tydliga reformidéer som behöver införas omgående.

1. Inför en fastläkarreform som i Danmark och Norge, för att komma till rätta med problemen på vårdcentralerna.

2. Genomför snabb utveckling av de digitala tjänsterna, framförallt i glesbygd. Där det de facto inte går eller är mycket svårt att rekrytera personal behöver digitala tjänster utvecklas som komplement.

Hemmets Vän 18 januari 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alla tjänar på vänlighet
Årets svensk visar vägen för studiero i skolan
Kasta aningslösheten
Beroende av Vänstern
Navigation i osäkra vatten
Ny socialminister – nu!
Gott Nytt År 2019!
Det orimliga "julevangeliet"
Risk för läkemedelsbrist
Väntans tider råder på regeringskansliet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies