Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Släpp klåfingrigheten

Ledare Publicerad: 2018-01-11 16:09

Vår regering tycker att det är bra att vara omodern. För i den nyligen presenterade utredningen om föräldraförsäkringen vill man ytterligare klåfingrigt peta i föräldrars frihet och förmåga att bestämma hur man tar hand om sina barn. För jämställdhetens skull, de vuxnas alltså. Inte för barnens skull, fast vi påstår oss sätta barnen i centrum. Regeringens utredare föreslår att ingen förälder ska få vara hemma mer än fem månader. Sedan ska den andre föräldern ta över! Enda undantaget om den ene föräldern avtjänar ett långt fängelsestraff.

Men inte om den ene är småföretagare och kanske för familjens försörjning inte kan stanna hemma fem månader. Nu gäller inte längre ”far vet bäst” utan regeringen och politikerna vet bäst. Det har de trott länge och vill mer och mer snäva in den enskildes möjligheter att fatta självständiga beslut.

Den första tiden är avgörande för det nyfödda barnet om anknytningen till föräldrarna ska bli bra. Därför infördes de tio så kallade pappadagarna så att båda föräldrarna skulle kunna vara hemma tillsammans. Syfte? Underlätta för mamman att hämta ny kraft efter kanske en jobbig graviditet och förlossning.

Men dessa tio pappadagar, som enligt förslaget försvinner, är inte viktiga längre.

Tidningen Vi föräldrar låter psykologen, psykoterapeuten och docenten i utvecklingspsykologi, Pia Risholm Mothander betona det de flesta föräldrar förstår. De första relationerna mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar är så viktiga. Utifrån dem formas andra relationer senare i livet.

– Det är via anknytningen som vi lär oss hur världen fungerar, säger hon i Vi Föräldrars stora bok om barn.

Om den enskilda individen har en otrygg anknytning med sig från barndomen kan den tillsammans med andra riskfaktorer bilda mönster för sämre möjligheter att klara olika påfrestningar, betonar hon.

Men dessa erfarenheter tror uppenbarligen inte regeringens utredare är viktigt. Även om tio pappadagar inte räcker för att skapa en trygg relation mellan nyfödda och deras föräldrar.

Tryggt anknutna barn vet att när de blir ledsna och arga finns tröst och hjälp att få, och utifrån dessa erfarenheter att de har stöd i nära relationer tidigt kan de också upptäcka andra möjligheter.

En ny liten människas ankomst till en familj är både en utmaning och en glädje. Varje individ är unik och relationer till föräldrarna behöver direkt tränas för att tryggheten ska växa.

Genom att mamman bara får vara föräldraledig med föräldrapenning i fem månader så anser utredaren att då ska amningen vara avklarad. Annars ordnar pappan transport till mammans jobb där amning kan ske. Utvecklingen har inte nått dit att amningen är utbytbar mellan mamman och pappan. Men det kanske vetenskapen löser så småningom?

Många är exemplen på otrygga barn och tonåringar. Ändå envisas politiker med att vilja begränsa det som forskare är eniga om. Nyfödda och små barns viktiga närhet till några få, främst föräldrar, den första tiden.

Politiker, lägg tiden och energin på alla andra viktiga områden som exempelvis brottslighetens bekämpning, integration, äldreomsorg, sjukvård och låt föräldrar själva bestämma hur de bäst, utan inskränkningar och pekpinnar, tryggar sina barns uppväxt.

Det här förslaget till politikers styrning av föräldrars valmöjligheter kommer kanske att bli en valfråga i höst där svenska folket visar vad de tycker.

Hemmets Vän 11 januari 2018


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Extrema låsningar
Förneka inte kulturkollisioner
Saklig debatt om skola, välfärd och boende krävs
Elefanten i rummet
Djärva pionjärers förebild
Trots stora tapp nationellt ökar S i utanförskapsområden
Vilka värderingar väljer vi?
Nödvändig backspegel
Konflikterna skadar förtroendet för Sverige
KD träffar rätt inför valet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies