Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sök samarbete - det är bibliskt

Ledare Publicerad: 2018-01-04 14:12

Det nya året är här med besked. Knappt hann raketerna tystna på nyårsaftonen förrän utmaningarna gjorde sig påminda. Årets första nyhetsvecka har handlat om en eskalerande våldsspiral i Malmö och Stockholm, Polisens problem med kriminaliteten (läs mer på sidan 8), en mässlingepidemi i Göteborg och islamistdiktaturen i Iran som brutalt försöker slå ner folkets frihetslängtan. Också 2018 visar sig världen vara i desperat behov av himmelsk räddning.

De som är satta att förverkliga Guds räddningsplan är vi – de kristna i lokala församlingar. Det kan synas övermäktigt, men den kristna församlingen är alltjämt den missionsorganisation Gud har till buds stående. Det är viktigt att påminna sig om detta. Guds plan för att rädda världen är att vanliga människor – sådana som du och jag – ber för, bryr sig om och berättar för vänner, familj och kollegor att Gud finns, att han älskar dem och att de kan få leva livet tillsammans med Jesus i gemenskap med andra. Så har det varit i dryga två tusen år och kommer vara för alltid. Församlingen kommer alltid att finnas så länge jorden består. Jesus själv lovar i Matteus 16 att ”dödsrikets portar skall aldrig få makt över den”. Det finns en hoppfull trygghet i dessa ord för alla kristna gemenskaper som kämpar med fastigheter, gudstjänster och verksamhetsengagemang. Jesus själv är med i kampen.

Samtidigt har varje tid sina särskilda utmaningar. Vi blev satta att verka i Sverige detta nådens år 2018. Vad kan Sveriges kristna förvänta sig? Vad ska vi planera för? På redaktionen har vi identifierat fem frågor som blir avgörande för året som ligger framför.

1 Inflyttningen till storstäderna fortsätter
När de unga lämnar landsbygden för storstaden lämnar de också sina hemförsamlingar. Det kommer ställa stora krav på ideellt engagemang i dessa mindre församlingar. Här måste storstadsförsamlingarna stötta. På mindre orter kommer församlingar behöva gå samman.

2 Invandrarkyrkorna växer starkt
Vi kommer under året få se fler och växande församlingar med invandrade kristna från Mellanöstern. Trenden från Smyrnakyrkan i Göteborg, där man 2016 döpte 229 personer, främst människor från Syrien, Afghanistan och Iran, håller i sig. Dessa nya kristna kommer att få en särskild roll när församlingar möter muslimska invandrare.

3 Öppenhet för Anden ger tillväxt
De församlingar som har öppenhet för Anden i gudstjänst och verksamhet, parat med ett socialt engagemang, kommer att se tillväxt. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen som växer bland de traditionella frikyrkorna, också 2018. Kristenheten kommer också att behöva förhålla sig till församlingsrörelsen Hillsong som fortsätter expandera kraftigt på flera orter. Bara i december förra året döpte man 102 personer på sex olika platser. Fortsättning lär följa.

4 Svenska kyrkan tvingas ompröva strukturerna
Medlemsraset för Svenska kyrkan fortsätter och ekonomin sviktar. När allt fler väljer att lämna tvingas kyrkan ompröva sin syn på lekmannaengagemang eftersom man inte längre har råd att anställa i samma omfattning som förr. Istället kommer Svenska kyrkan snegla på frikyrkans verksamhetsmodell med ideella volontärer. Långsiktigt en bra och viktig förändring.

5 Stort behovav ödmjukhet
I takt med att samhället blir mer mångfacetterat kommer Sveriges kristna behöva ödmjuka sig inför varandra. Vi kommer aldrig att tycka lika och det är i sin ordning. Församlingar är inte åsiktsgemenskaper, de är uppdragsgemenskaper. I de största katedralerna finns ofta många olika kapell, inte sällan ett i varje väderstreck, men alla är del av samma kyrka. På samma sätt behöver vi kristna inse att vi hör samman, att det är Kristus som förenar oss, och att ingen kristen tradition och församling är sig själv nog. Låt oss på djupet inspireras av varandra.

För att klara utmaningarna som ligger framför kommer vi som kristna i allt större utsträckning behöva söka samarbete. Att kristna syskon möts, personligt och frimodigt, är djupt bibliskt. Fäster vi bara blicken på Jesus och hans liv och bud, kommer nya dörrar öppnas. Vilka de blir återstår förstås att se, men jag lovar att vi på Hemmets Vän kommer att berätta om dem. 2018 blir ett spännande år.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alla tjänar på vänlighet
Årets svensk visar vägen för studiero i skolan
Kasta aningslösheten
Beroende av Vänstern
Navigation i osäkra vatten
Ny socialminister – nu!
Gott Nytt År 2019!
Det orimliga "julevangeliet"
Risk för läkemedelsbrist
Väntans tider råder på regeringskansliet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies