Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Glöm inte frikyrkans roll för Sveriges framgång

Ledare Publicerad: 2017-12-07 16:54

För 150 år sedan var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa. ”Freden, vaccinet och potäterna” sa Esaias Tegnér var räddningen för ett i övrigt fattigt och knapert land. Under andra hälften av 1800-talet fram till 1920-talet emigrerade över en miljon svenskar till USA. Så fattigt och utsiktslöst tycktes Sverige att en tuff seglats över Atlanten och en tillvaro utan några som helst garantier på en annan kontinent verkade bättre.

Idag kan det vara svårt att förstå hur illa det var i Sverige. Samtidigt utvecklades landet snabbt och vid mitten av 1900-talet var Sverige ett av de rikaste länderna i Europa.

Det var flera faktorer som samverkade. Goda institutioner, en bred satsning på skola och utbildning av hög kvalitet, frånvaron av krig, ett antal uppfinningar som blev grunden för framgångsrika svenska industrikoncerner. Folkrörelser som nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen var viktiga i denna utveckling.

Frikyrkans roll ska inte förringas. För faktum är att i områden där frikyrkan är stark finns ofta ett gynnsamt klimat för företagare och företagande. Detta gäller i Jönköpingstrakten med Gnosjöandan. Andra exempel är trakten runt Örebro eller i Västerbotten.

Detta kan spontant låta oväntat. För det var inte så att missionspastorer, baptister och officerare i Frälsningsarmén predikade om entreprenörskap och om vikten av att starta globala företag. Nej, tvärtom handlade det, då som nu, om att tjäna Gud och inte mammon.

Men i frikyrkorörelsen fanns det personliga ansvaret och det personliga initiativet i centrum. Jag måste ta ansvar för mitt liv, det kan ingen annan göra. Det personliga ansvaret för att göra rätt för sig, att skaffa försörjning och se till att barnen får en bra uppväxt. Det handlar också om det personliga ansvaret för att hjälpa andra, att stötta dem som just nu behöver stöd, hjälp att komma på fötter.

Det var i denna både kärva och kärleksfulla anda av personligt ansvar som frikyrkan växte fram. Och i den andan av ansvar utvecklades både människor och företag. Och detta välstånd har också gjort det möjligt för Sverige att vara ett av de länder som satsar mest på bistånd i världen.

Sverige står idag inför betydande utmaningar. Metoo-rörelsen avslöjar nu fruktansvärda exempel på sexuella övergrepp. Polisen är i kris och mätningar visar tydligt att otryggheten ökar, antalet våldsbrott och skjutningar växer. Och även om vi befinner oss i högkonjunktur nu så kommer ekonomin att vara betydligt tuffare de kommande åren.

Det är i utmanande situationer som dessa vi åter behöver ställa oss frågan om vilka värderingar som Sverige ska byggas på.

Hemmets Vän 7 december 2017


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alla tjänar på vänlighet
Årets svensk visar vägen för studiero i skolan
Kasta aningslösheten
Beroende av Vänstern
Navigation i osäkra vatten
Ny socialminister – nu!
Gott Nytt År 2019!
Det orimliga "julevangeliet"
Risk för läkemedelsbrist
Väntans tider råder på regeringskansliet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies