Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Liberal inkonsekvens

Ledare Publicerad: 2017-11-23 15:46

Endast förbud att starta nya religiösa friskolor, inte förbud för alla religiösa friskolor. Det blev beslutet på Liberalernas riksmöte i helgen. Det är rädslan för extremism i förorterna som påverkar debatten. Flyktingbarn från Mellanöstern integreras inte utan isoleras i muslimska friskolor enligt liberalerna. Friheten att få förmedla de kristna grundvärderingar som vårt land byggdes på, det var den stora kampen från mitten av 1800-talet. Nu ifrågasätts den. Vart är liberalerna på väg? Vaka istället över att svenska grundvärderingar om exempelvis allas lika värde undervisas och efterlevs.

Sverige som nation grundades på kristna värderingar och kristendomen lade grunden till skolutbildning, sjukvård, socialtjänst, demokrati och internationella hjälpinsatser. Ingen kan säga var Sverige som nation skulle befunnit sig idag om inte munkar, präster, djärva lekmän och kyrkan drivit på införandet av allmän skolundervisning. Omsorgen om min nästa uttryckt i bland annat dagens sjukvård och internationella hjälpinsatser initierades från början av kristna företrädare i vårt land och runt om i Europa.

Visst finns avarter också inom kristen tro och kyrka. Visst har makthungriga ledare försökt kidnappa kristna grundvärderingar för sina egna dunkla syften. Men Bibelns Gamla testamentets Tio Guds bud och Jesus undervisning bland annat i Bergspredikan om exempelvis att värdesätta sina föräldrar, inte döda, inte ha begär till sin nästas hustru eller egendom är knappast grundstenar som vi ska göra oss av med. Sexuellt utnyttjande av kvinnor skulle med stor säkerhet haft ett annat förlopp om äktenskapets ramar inte luckrats upp. Om speciellt män hade hållit fast vid att ”hon är inte min kvinna, jag äger henne inte och ska därför inte ägna mig åt maktfullkomliga övergrepp”.

Extremism finns i både politiska ideologier och religiösa sammanhang och måste tydligt bemötas på olika sätt. Men att som en högljudd liberal strömning i helgen försökte hävda ett stopp för alla religiösa friskolor är en ganska lång väg från ett liberalt samhälles ramar.

När kommunismen började gro i Ryssland från 1917 var ledarna Lenin, Stalin och andra helt övertygade om att tron på Gud var på utdöende. Men knappast några kristna kunde anklagas för alkoholmissbruk, att de inte skötte sina arbeten, uppfostrade sina barn och värnade sina familjer. Så fel man fick både i Ryssland och senare i Kina där den kristna tron utan vapen och våld växte sig så stark trots alla utrotningsförsök, att man idag inte riktigt vet hur många som är aktiva troende. Och inte blev varken Ryssland eller Kina bättre samhällen av sin religionsfientlighet.

Människan är i grunden en religiös varelse som söker sin relation till en högre makt. Så har det varit i alla kulturer.

Om liberalerna tror att frihet byggs genom religionsförbud så är man inne på en farlig väg. Och det är liberal inkonsekvens att vilja förbjuda nystart av religiösa friskolor. Lägg istället kraften på att se till att både de skolor och friskolor som finns följer och undervisar i de svenska grundvärderingarna. Dialogen, mötet, samtalen också med dem som tänker och tror annorlunda är en betydligt mer framkomlig väg än förbud.

Hemmets Vän 23 november 2017


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Alla tjänar på vänlighet
Årets svensk visar vägen för studiero i skolan
Kasta aningslösheten
Beroende av Vänstern
Navigation i osäkra vatten
Ny socialminister – nu!
Gott Nytt År 2019!
Det orimliga "julevangeliet"
Risk för läkemedelsbrist
Väntans tider råder på regeringskansliet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies