Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varumärkeskristendomen

Veckans kommentar Publicerad: 2017-10-12 16:24

Den pingstkarismatiska församlingen Hillsong har nu funnits i Stockholm under mer än tio år. Trots att man saknar egen fastighet i Stockholms city har församlingen, genom pastorn Andreas Nielsens arbete under denna tid, fått uppleva en stark tillväxt. En genomsnittlig söndag samlar man över 3 000 personer till gudstjänst, företrädelsevis unga personer. Helt unikt i Sverige.

Hillsong är en väckelserörelse från Australien som finns i flera länder, uteslutande i storstadsmiljöer. Dess främsta kännetecken är stark popkulturell betoning i uttryckssätt och musik, trosrörelseinspirerad undervisning och tydlig ledarstruktur. För den som kan sin kyrkohistoria ligger episkopala samfund som Anglikanska kyrkan nära vad gäller styrelsesätt och ledarsyn, om än inte explicit uttalat. För den uppväxande kristna generationen i Sverige idag är Hillsong snarast ett begrepp, ett varumärke om man så vill. I Mälardalen åker unga till Stockholm, 40 mil tur och retur, för att gå på gudstjänst.

Hillsong i Stockholm har i veckan bytt namn från Hillsong Church till Hillsong Sweden. I samband med detta meddelade man att Connect Church i Göteborg, som också har församlingsplanteringar i Örebro och Jönköping, nu går in i den svenska och internationella Hillsongrörelsen. Andreas Nielsen blir därmed lead pastor, ungefär huvudpastor, för totalt sex platser – man ser sig som en församling på olika orter: Stockholm, Märsta, Södertälje, Örebro, Jönköping och Göteborg.

Hillsongrörelsens kraftiga expansion och entreprenöriella stil är intressant på många plan. Det är glädjande att så många unga blir en del i en kristen gemenskap, döps och kommer till tro. Det väcker frågor kring befintliga samfunds stagnerande arbete bland unga. Vad behöver samfunden förändra? Hur ser analysen ut? Och hur ska våra gamla folkrörelsesamfund, med betoning på verksamhet knuten till en fastighet, hitta nya vägar när en ny rörelse exploderar på privatteatrar i Stockholms innerstad? Övriga församlingar kommer på ett eller annat sätt tvingas till att förhålla sig till Hillsong, inte minst i storstäderna.

Samtidigt finns många frågor att ställa till Hillsong. Hur står det till med demokratin i församlingen? Finns den över huvud taget? Odlas en sund ledarsyn eller är Nielsen den nye biskopen? Och hur länge orkar man leva med sin egen flåshurtighet och framgångsunder­visning?

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Demokratins kris och frikyrkan
Tid för semester?
Förberedelser för ett annat Sverige
Återinför kömiljarden
Ryktet om kyrkans död betydligt överdriven
Vi behöver inte mer lättillgänglig alkohol
Gör inte som Göteborg
Vem skulle sakna Svenska Akademien?
Tidstecken?
Landsbygden är det nya missionsfältet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies