Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Våga tala om självmord

Ledare Publicerad: 2017-08-10 15:46

Självmord och psykisk ohälsa, som också  kan leda till självmord, är områden vi ofta undviker i möten med människor. Medan intensiva och kostsamma insatser görs för att minska antalet dödsfall i trafiken, riktas väldigt lite både pengar och uppmärksamhet på självmord, fast de skördar sex gånger fler dödsfall än trafikoffer. Inte bara långa, plågsamma väntetider inom sjukvården utan en mängd andra faktorer försvårar insatser för att antalet självmord ska minska och människors hälsa istället återvinnas.

Sett genom historiens glasögon har självmord varit oerhört tabubelagt. I familjelivet och arbetslivet har man knappt orkat prata om eller erkänna detta för att hjälp ska kunna ges. Också inom kyrkans värld stämplades människor och begravdes utanför kyrkogården om de begått självmord.

Fysiska sjukdomar och skador efter olyckor har haft en helt annan belysning och behandling. Det gäller inte psykiska sjukdomar, eller när plågan lett till självmord. Även i kyrkan har det ofta varit tabubelagt för människor att prata om depression, psykisk obalans.

Organisationen Suicide Zero lyfter problemet i ett debattinlägg i Dagens Nyheter och socialminister Annika Strandhäll vill starta en upplysningskampanj för att kraftigt minska antalet självmord i Sverige. Bra, men nu väntar vi på konkreta insatser.

Trafiksäkerhetsforskningen får 100 – 150 miljoner årligen. Enbart tre miljoner går till forskningen runt självmord.  Den målmedvetna satsningen på en säkrare trafik som hastighetsbegränsningar, mitträcken utmed olycksbelastade vägar och mycket annat har haft så goda resultat att bara Norge och Malta uppvisar färre antal trafikdödade än Sverige. Sedan år 2000 har antalet omkomna i trafiken nästan halverats.

Med intensiva insatser av upplysning, vägledning och ökade resurser kan mycket goda resultat uppnås. Det är uppenbarligen betydligt lättare att minska antalet trafikdödade än att minska antalet självmord. Men det är orimligt att 1 500 personer varje år tar sitt liv i Sverige och så lite görs. Här måste skarpa insatser till för en förändring.

Vi vet en hel del om att arbetslöshet, trasiga familjerelationer, svåra sociala uppväxtvillkor, utbrändhet och lång sjukskrivning kan vara några faktorer bakom antalet självmord. Dock måste vi lära oss se och tala om dessa svåra frågor i vår närmiljö, på våra arbetsplatser och i det offentliga livet. Det handlar inte bara om pengar.

Vi tvekar kanske ofta att ställa de obehagliga frågorna till en närstående eller en arbetskamrat fast vi oroas över psykiska sjukdomar. Men vi måste våga fråga. Hur är det? Hur mår du? Är det något jag kan göra?

Minskade resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin och skolhälsovården har lett till att depression och psykisk sjukdom bland unga inte upptäcks eller inte belyses i tid, innan det kan vara för sent. Likadant är det med utbrändhet och med mobbing på arbetsplatsen. Problemen måste belysas och insatser förstärkas för att dessa smärtsamma samhällsfenomen ska kunna bearbetas.

I ett högt samhällstempo med krävande arbetsmiljö, press även under fritiden och i familjerna är det lätt att osunda själstillstånd får frodas istället för att man söker vägar till ett tillfrisknande.

Hemmets Vän 10 augusti 2017


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Attacken mot kristna friskolor - politiskt spel
Jerusalem har varit huvudstad i 3 000 år
S vingliga väg fram till valet
Fred på Koreahalvön?
Beredskap för sårbarhet
En vittrande grund
Ny akademi bör utses
Påskens historia aktuell
Därför har KD och M rätt om böneutrop
Den tomma plånboken


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies