Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ta hoten mot kristna på allvar!

Debatt Publicerad: 2017-08-04 09:21

Rapporter om hot och våldsbrott mot kristna flyktingar på svenska asylboenden har avlöst varandra under de senaste åren. Sommaren 2015 rapporterade tidningen Östra Småland (18/7) hur en grupp kristna asylsökande med ursprung i Irak och Syrien hade flytt ett boende i Kalmar efter flera hot från andra boende. Bland annat hade de blivit tillsagda att inte bära kors runt halsen. Enligt en större kartläggning som Expressen gjorde förra våren berättade en kristen flykting från Syrien för tidningen att en muslimsk landsman på samma boende hotade att ”skära halsen” av honom.

Trots flera nyhetsrapporter har ingen omfattande statlig utredning gjorts. Detta trots att till och med Europaparlamentet i sin senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati, betonade att ”kristna flyktingar rutinmässigt förföljs [i Europa] på grund av sin religion”. Tidigare har en kartläggning från Myndigheten för stöd till trossamfund belyst hur konvertiter från islam till kristendom blivit misshandlade, hotade och trakasserade av landsmän och tidigare trosfränder på samma flyktingboende.

Det är först nu tack vare den kristna människorättsorganisationen Open Doors Sverigekontor, som vi har en tydligare bild av kristna flyktingars situation i Sverige genom deras flyktingrapport som bygger på intervjuer gjorda under våren 2017. Förra året gjorde Open Doors i Tyskland samma undersökning med liknande resultat.

Totalt har man intervjuat 123 personer som alla har utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin kristna tro. Tillsammans rapporterar de minst 512 incidenter. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Majoriteten av offren är konvertiter och de flesta förövare är andra migranter. På grund av rädsla för repressalier eller att man ansett att det inte hjälper har bara 33 personer i rapporten gjort polisanmälningar.

Samtidigt är mörkertalet stort. Rapporten rymmer inte den stora grupp som förföljs på grund av att man bekänner sig till en annan tolkningstradition inom samma religion, eller identifierar sig som ateist, hbtq-person, eller politisk dissident. Mellan november 2015 och januari 2016 registrerade polisen omkring 830 misshandelsfall samt 480 fall av hot och ofredanden på asylboenden med den uppmärksammade koden R291. Hur många av dessa som rör religiöst motiverade brott är däremot oklart. Under årets Almedalsvecka tydliggjordes det även att berättelser som delades i ett ”G som i Gud”-seminarium inte hade rapporterats in till Open Doors. 

En av de personer som Open Doors har intervjuat i rapporten berättar: ”En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan.” 

Samtidigt berättar nästan var fjärde person om incidenter där förövarna är myndighetsanställda översättare och tolkar. ”När den muslimska personalen jobbade själva på boendet (utan annan personal) tittade de konstigt på mig, behandlade mig orättvist, spred osanning, gjorde mig till åtlöje och frös ut mig. De hade ett ombytligt och oförutsägbart beteende. Ibland uppträdde de vänligt mot mig och ibland var de elaka. Detta spred sig till hela personalgruppen. Även chefen på boendet var en av dem som mobbade mig”, säger en person.  

Tilliten till det svenska rättssamhället måste återupprättas bland de asylsökande. Läpparnas bekännelse till ett öppet och tolerant samhälle är inte nog. Det måste löna sig att polisanmäla. Det behöver även finnas snabbare vägar till temporära trygghetsboenden för drabbade. Berörda myndigheter behöver även informeras om religionens betydelse och konsekvenser för flyktingar. Diskrimineringsombudsmannen bör få i uppdrag att kartlägga diskriminering av kristna asylsökande.

Trots sin omfattning och de alarmerande uppgifterna har den mediala och politiska mottagningen av undersökningen varit sval. Inte minst de graverande uppgifterna om att offentligt anställda förföljer skyddsbehövande människor borde föranleda krav från media och människorättsorganisationer på en omedelbar utredning.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies