Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Befria alla pastorer från administrativa uppgifter"

Debatt Publicerad: 2017-05-18 16:24

Finns det en förädlingspotential i pingströrelsen? Behöver den förädlas? Jag känner inte så många rörelser, men en är jag ganska bekant med och det är pingströrelsen. Och den vill jag bara tala goda ord om  –  men man skall så långt man förstår, tala sant om den också. Man skall inte kritisera den. Nej, inte om den betraktas som ofelbar.  Men vi måste nog skilja på två saker, kritik och omsorg.

Att ha ”omsorg” om rörelsen är inte alltid samma sak som kritik.

Kritik är sådant som vill underminera rörelsens eventuella trovärdighet. Omsorg däremot vill peka på utvecklingsmöjligheter, ett annat sätt att leva än det som ger dagens resultat. Eller kanske en återgång till det som vi av erfarenhet vet fungerar. Problemet är att många tror att nytt alltid är bäst och i det kan ligga ett allvarligt feltänk, när det gäller evangeliet.

Joel Halldorf skrev i ett sammanhang i Dagen och jag citerar:

”Har pingst för många barrikadhjältar numera, hjältar som på något sätt får gestalta pingst? Har fokus blivit flyttat från Jesus, till de som framträder på de olika pingstestraderna med egna visioner och sin egen lyskraft? Jag blir lite oroad när jag ser att våra ungdomar behöver så mycket ljus och ljud för att föra ut budskapet om frälsningen.

Som jag ser det är det en följd av att den äldre generationen har, av bekvämlighetsskäl, abdikerat och innan de var tillräckligt förberedda överlämnat ansvaret till de unga.

Frågan blir, är det bara de ungas fel? Naturligtvis inte. Vårt huvudsakliga fel är att vi lämnat dem utan det stöd de behövt. Man hade nog tänkt sig att det skulle generera förnyelse när de unga övertog rodret. Och nog blev det ’förnyelse’. Så nytt att många äldre inte kände igen sig i församlingarna. Men de äldre är fromma och gudfruktiga och tänkte att det nog rättar till sig med tiden. Men det har det inte. Vi har slagit i väggen rätt ordentligt och kör nu på sparlåga.”

Så långt Joel Halldorf. Har han fel?

Arbetsfördelningen i den första församlingen blev ett problem som apostlarna löste på ett smidigt sätt. Jag menar att vi har samma problem i dag och lösningen är densamma.

Apostlarna konstaterar:

”Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” (Apostlagärningarna 6)

Pastorer, vad är det för fel på den arbetsfördelningen? Den är väl biblisk så det räcker.

Sedan församlingsmötena gjordes om till informationsmöten, finns allt mindre tid till de egentliga arbetsuppgifterna, bönen och ordet.

En lösning kan därför vara att vi befriar alla pastorer från administrativa uppgifter och avskiljer dem till ordets och bönens tjänst, enbart. Församlingen kan därefter administreras av församlingstjänare (äldste), som sköter allt annat som konstituerar en församling. Varför tror ni pastorer att det bara är hos er som den kompetensen finns?

Ett generationsråd kan sedan gemensamt arbeta fram rutiner för hur unga och äldre i församlingen ska arbeta tillsammans mot det gemensamma målet, himlen.

Förädlingspotentialen är oändlig. Och, som jag ser det, nödvändig.

Stig Melin


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Öppna famnen för den ensamme
"Ge oss Sverige, annars dör vi!"
Betel i Finnerödja firar hundra år
Be för Sverige på nationaldagen
De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies