Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Huvud, hjärta och händer

Veckans nummer Publicerad: 2017-05-18 15:53

Samtidigt som teknik och pedagogik gör det allt lättare för många kristna i dag att studera Bibeln talar också andra om en minskande bibelkunskap. Jonas Melin och Niklas Bjernhagen är två av de som vill lyfta bibelstudiet både individuellt och i grupp – de talar om att läsa Bibeln utifrån huvud, hjärta och händer.

Jonas Melin, som till vardags arbetar som pionjärkonsulent för Svenska Alliansmissionen, berättar på sin blogg Barnabasbloggen om den så kallade H3-metoden som hans egen husförsamling i Råslätts församlingsgemenskap, i Jönköping, använder sig av.

– Jag har jobbat mycket med bibelsamtal och smågrupper och det blir lätt att det blir samtal som inte landar i konkreta saker som man verkligen kan ta tag i. Att ta de här tre väldigt konkreta bilderna har hjälpt oss på det sättet, säger han.

Bibelskola

Det började med en bibelskola i församlingen. Niklas Bjernhagen berättar hur man samarbetade med Hyllie Parks folkhögskola och använde sig av deras kurs Bibelskola Nära – ett omfattande webbaserat kursmaterial med videokurser, bibelläsningsplaner och studiematerial med mera.

– Hyllie Park hade fyra olika kurser som alla anknöts till olika bibelsammanhang – kurserna ”Lukas”, ”Johannes”, ”Paulus” och ”GT”. De blev väldigt uppskattade, både av oss ledare och av deltagarna, så vi körde alla fyra kurserna i församlingens bibelskola, berättar Niklas Bjernhagen.

Huvud, hjärta och händer

– Men efter fyra terminer fanns inte fler kurser så vi skapade en egen kurs till den femte terminen som till stora delar byggde på samma metod som Bibelskola Nära använde sig av men som vi då bearbetade för att passa oss. Det var då vi började tala om huvud, hjärta och händer.

– Huvud stod för att jag fick kunskap, att jag lärde mig något om Gud, om Jesus, om församlingen, om människan eller om världen. Hjärta tänkte vi att det stod för att jag blev berörd av budskapet. Det handlade mer om formandet, fördjupandet, lärjungaskapet – att det jag läste gjorde något med mig, formade mig. Begreppet händer menade vi stod för vad texten utmanade mig till. Vad kan jag göra på ett konkret sätt? Vad kunde jag göra under veckan som kommer utifrån det jag har läst? På det sättet omsatte vi ordet i handling i våra liv.

– Vi kallade kursen ”Evangelium till Rom” och med det namnet ville vi säga att de tre böcker vi studerade hade ett budskap till centrum i den tidens stormakt. Vi läste igenom Markus evangelium och Romarbrevet och i båda de fallen tänker man på församlingen i Rom, de kristna i Rom utgör en målgrupp för de texterna. Vi läste också Daniels bok som utspelar sig i Babylon, det som då var centrum i det babyloniska riket och som hade ett budskap till den tidens världsmakt, fortsätter Niklas Bjernhagen.

– Det innebar att vi läste ett kapitel i de tre böckerna till varje vecka och sedan hade jag skrivit ihop ett material där jag kortfattat introducerade varje kapitel – vad handlade kapitlet om? Vilka frågor kunde vi ställa till kapitlet? Sedan hade vi kortare föredrag och bibelstudier där vi gav mycket utrymme för samtal och frågor i gruppen. I anslutning till det fick var och en skriva ner egna svar utifrån de här tre orden, huvud, hjärta och händer, vad man tog med sig hem.

Läs mer i Hemmets Vän nr 20 – 2017


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

”Långvarig ensamhet får själsliga och fysiska effekter”
”Vi behöver också missionera i vårt eget land”
I Vårgårda får partiledarna chansen att tala till punkt
”Missionsuppdraget är inte avslutat”
Fler svenskar krigsplaceras
Biden vädjar: Förbud mot kraftfulla vapen
”Beslutet är chockartat för biståndssverige”
Kriget "grus i maskineriet" för Stockholmsmöte
Förslag om friskolestopp får skarp kritik
De erbjuder möjligheten att börja om


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies