Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Evangelium enligt "den sunda läran"

Debatt Publicerad: 2017-04-06 15:53

En viktig aspekt av evangeliet är det som skriften kallar ”den sunda läran”.  Den sunda läran är enligt apostlarnas undervisning alltid relaterad till livets upprättelse. Eftersom männi­skans liv huvudsakligen får sitt innehåll av arbete och relationer borde det vara angeläget att fundera över hur livet med Jesus och den helige Ande kan göra skillnad på dessa livsområden i jämförelse med hur människor i allmänhet har det. Vad är Guds syfte med arbetet och hur får jag livgivande relationer till andra människor? Tyvärr visar det sig att det är just på dessa båda områden som syndafallet från begynnelsen haft sin mest för­ödande effekt till förbannelse för människan.

Arbetet som från början var tänkt som ett kreativt förvaltarskap och betjäning blev istället en strid mot tistlar och törnen för att få naturen att motvilligt ge ifrån sig det som människan behövde för sin överlevnad.

Relationen människor emellan hade en potential att utvecklas till en mänsklighet där man kunde glädjas över möjligheten av att vara gåvor givna till varandra. Istället började man uppleva varandra som något man måste värja sig mot. Redan i femte led från Kain blir Lemeks första dikt ett hämndekväde som han sjunger för sina hustrur: ”Lemeks hustrur hör till mina ord: Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad sju gånger om, Lemek sjuttiosju.” (1 Moseboken 4:23-24)

Därtill kommer att männi­skan får problem med ”livet med sig själv” eftersom hon saknar en partner på den nivån, sedan hon inte längre har någon gemenskap med Gud. Att till exempel överväldigas av livets rikedom utan att kunna tacka någon för detta känns lika tafatt som att hälsa på sig själv. Hon har bara sitt eget stora jag att umgås med. Fruktan, ensamhet och flykt är människans naturliga tillstånd i en värld utan Gud. Om vi försöker kompensera för detta i relationen till andra människor begär vi mer än vad de kan ge. Det är bara Gud som jag kan vända mig till som ett du i min inre värld.

Det är mot den här bakgrunden som den ”sunda läran” blir ett glädjebudskap, ett evangelium. (Se 1 Timotheosbrevet 3:11, 6:1-10, även Titus brev.)

Arbetet och våra relationer kan bli ”frälsta”!

Tyvärr erbjuds idag inte detta evangelium i sin fulla potential till de människor som kommer till tro och börjar sitt liv i våra församlingar. Vi gläds visserligen med dem över syndernas förlåtelse men undanhåller frälsningens fulla innebörd av upprättelse på de områden som betyder mest för deras personliga liv, det som verkligen skulle kunna göra skillnad som ett vittnesbörd inför världen om ett annorlunda liv – det som har med arbetslivet och kultiveringen av våra relationer att göra.

Det blir i längden förödande för vår trovärdighet när våra församlingar inte genom andlig vägledning kan förlösa männi­skor till ett liv efter Guds evan­gelium för dessa livsområden. Jag tror att detta är en av anledningarna till att unga männi­skor inte ser församlingen som en utvecklingsbar miljö för sitt liv. Om det kristna livet blir en religiös privatsak utan ett verkligt annorlunda innehåll för det som upptar större delen av deras liv – arbete och relationer – då kan man lika gärna leva det kristna livet för sig själv – vilket många också gör.

Den som endast lever med arbetet som sin försörjning kommer att ha alla de problem och bekymmer som Jesus varnar för i Matteusevangeliet 6:24-34; vad ska vi äta, vad ska vi klä oss med? Hur mycket behöver jag ha i ladorna för att känna mig trygg inför framtiden?

Som kristna har vi ett annat alternativ som vi i ödmjukhet bör söka i enlighet med Jesu ord: Sök först Guds rike, så får ni allt det som eder Fader vet att ni behöver. (Matteusevangeliet 6:33.) Alternativet är att leva med arbetet som betjäning och att ha Gud som sin försörjare. Om vi vet att Gud vet vad vi behöver – då vet vi att vi har det vi behöver, när vi behöver det.

Och våra relationer? Om jag som kristen nöjer mig med trassliga eller ytliga relationer har jag då inte missat kraften i Jesu försoningsverk och det verkliga livet i Kristi kropp?

Jesus erbjuder ett helt nytt innehåll åt vårt liv – utan bekymmer och med livgivande relationer.

I den kris som kristenheten i Sverige lever med, pågår ett sökande i olika riktningar för att hitta ett meningsfullt uttryck för det kristna livet. Mysticism, meditation och det ”sakrala livet” är inte svaret på vårt behov av förnyelse. Vi måste ta oss an livet som det är. Då kan verkligen den helige Ande vara vår hjälpare. Där behöver vi all den kraft som endast den helige Ande kan och vill ge. Då kan Bibeln bli mer än en andaktsbok – en handbok för livet.

Frälsningen är en upprättelse till ett äkta mänskligt liv på alla livsområden. Det är evangeliet enligt den ”sunda läran”.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies