Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ensamkommande barn måste få rättssäkert och tryggt mottagande

Debatt Publicerad: 2017-03-16 16:30

Med regeringens tillfälliga migrationslag har flera viktiga principer fått stå tillbaka. Det gör att familjer splittras och oron och ångesten växer hos de som upplever att de inte får en rättssäker prövning. Brister i hanteringen gör dessutom att barn och unga rycks upp och flyttas runt i landet just som de börjat känna en relativ trygghet i sin vardag. Vi både kan och måste göra bättre. Att lämna hem och familj bakom sig för att söka asyl i ett nytt land är upplevelser som inget barn borde drabbas av. Ändå är det precis vad tusentals ensamkommande varit med om.  

Som politiker måste vi erkänna det som brustit i mottagandet av asylsökande, inte minst för ensamkommande barn och unga. I det läget är det också vår uppgift att komma med förslag på lösningar. Vi har anslagit 400 miljoner kronor i vårt budgetförslag för 2017 för att klara ett bättre mottagande och kräver nu följande åtgärder.

Ensamkommande som blir 18 år har i allt för många fall abrupt tvingats flytta från det boende de haft sedan ankomsten till Sverige. Behovet av stöd i vardagen upphör inte automatiskt på 18-årsdagen, framförallt inte för den som saknar familj och nätverk. Det utrymme lagen ger kommunerna att förlänga stödet måste användas fullt ut.

Kommunerna behöver avlastning för att klara situationen. Det krävs nya arbetsformer och en annan ansvarsfördelning. Det behövs en nationell krissocialjour från vilken kommunerna kan anropa hjälp för att klara både mottagandet och de utmaningar som kvarstår efter asylprövningstiden.

Familjer ska kunna återförenas. Det är viktigt för alla människor mår bäst av att ha sina nära och kära omkring sig. Vi motsätter oss därför regeringens beslut som inskränkt möjlighet till familjeåterförening och menar att det beslutet snarast bör rivas upp.

De nya åldersbedömningar av ensamkommande som startar nu ökar förutsättningarna för en mer rättssäker bedömning. Åldersbedömning är både viktigt för beslutet om uppehållstillstånd och för tiden som asylsökande och ska därför kunna prövas rättsligt. De brister som inneburit osäkra åldersbedömningar gör att även personer med lagakraftvunnet beslut ska kunna få åldersbedömningen.

Inrätta en inspektion för migrationsfrågor med syfte att verka för rättssäkerhet och effektivitet genom hela migrationsprocessen. Målet med en inspektion för migrationsfrågor är att upptäcka systembrister och därigenom höja rättssäkerheten.

Emma Henriksson (KD), ordförande riksdagens socialutskott


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies