Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Omvandla främlingsfientligheten

Debatt Publicerad: 2017-03-09 16:46

I januari delades Martin Luther Kings fredspris för 2017 ut i Norrmalmskyrkan, Stockholm och i år har priset gått till journalisten Martin Schibby. Det är Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Kristna Fredsrörelsen som står bakom Martin Luther Kings fredspris.

Detta pris påminner om kampen för fred, icke-våld och människors lika värde. Vi lever i en tid då Martin Luther Kings budskap mer än någonsin är aktuellt. Vi behöver värna om de mänskliga rättigheterna och solidaritet i Sverige när vi idag möter flyktingar.

Enligt Martin Luther King har mänskligheten tre problem värre än allt annat, nämligen: segregation, fattigdom och krig. Problemen hör ihop. Det positiva är att vi människor kan förändra orättvisa strukturer som vi själva skapat.

I Martin Luther Kings anda vill jag se att främlingsfientligheten omvandlas till främlingsvänlighet i Sverige och i vår värld. Till vårt land kommer en mycket liten del av de miljontals männi­skor som tvingas fly från länder där krig och förtryck råder. Människor som har lämnat familj, hus, arbete, släkt och vänner med en förhoppning om ett liv i trygghet och fred.

Genom hela mänsklighetens historia har människor rört sig över geografiska gränser. Orsakerna är många. Omkring 200 miljoner människor bor av olika anledningar i ett annat land än där de är födda. Av dessa är det många människor som lämnat sina hem ofrivilligt med hopp om att få leva ett värdigt liv, så finner man ingen annan utväg än att fly.

Idag lever över 40 miljoner människor som flyktingar, många under mycket svåra omständigheter där de riskerar sina liv eller att förlora sina anhöriga. Martin Luther King verkade också i en tid när de strukturella motsättningarna mellan människor av olika bakgrund var otroligt omfattande, en tid som liknar vår tid.

För att klara de utmaningar vårt samhälle står inför så räcker inte de partipolitiska programmen. Politiker och andra behöver lägga mera kraft på samarbete och problemlösningar istället för att slösa energi på att misskreditera varandra! Men vi behöver också ett andligt budskap i dessa oroliga tider. Religionen får ofta skulden för mycket som är irrationellt och våldsbenäget. Vi har nu en kulturell situation i Sverige där religion ses som farligt och irrationellt och ateism är rationellt och fredligt. Inom varje människa finns ett tomrum som bara Gud kan fylla och det som är gudomligt handlar aldrig om våld, hat och förtryck utan alltid om respekt, kärlek och fred.

I alla tider har människor alltid varit en blandning av gott och ont. Det som får oss att tippa över mot storskalig ondska och hat, är nästan alltid någon form av extremism. Det kan vara politisk eller religiös. Den drivs av rädsla och närs av tydliga etniska markörer och orättvisor.

I en av världens främsta demokratier, USA, kan vi i dag bevittna att president Donald Trump med en makalös arrogans hetsar amerikanerna till rasism och mer bruk av våld och dödsstraff. I Sverige kan man på sociala medier läsa liknande idéer om att behandla människor utifrån hur de ser ut eller vilken bakgrund de har. Främlingsfientlig retorik har blivit så vanlig att många av oss gradvis och omedvetet avtrubbas. Till och med avtrubbas våra kyrkor och organisationer som arbetar för ett mänskligare samhälle.

Vi måste konstatera att Sverige är idag kraftigt segregerat och vi exporterar jihadister till Mellersta östern. Demokrati står mot våldsbejakande islamism. I detta allvarliga läge behövs budskap om en mänskligare värld och ett målmedvetet socio-politiskt engagemang från alla i samhället inte minst från kyrkan. Genombrottet för en mänskligare framtid kommer inte förutan hjärtats omvändelse till vår nästa.

När den tidiga kyrkan döpte människor och upptog dem i sin gemenskap, ställdes de inför en social vision som fortfarande är oerhört utmanande. Den är sammanfattad i brevet till de kristna i Galatien: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28).

Vårt solidariska samhälle har sin grund i dessa kloka bibliska sanningar men håller dessvärre på att glömmas bort i sekulariseringen där vi ersatt viljan att se till allas bästa till att se vårt eget bästa.

När olika kulturer möts, möts inte bara människor som kan se olika ut. Här möts även olika kulturella yttringar, religioner och traditioner och därför blir det viktigt att vi gör allt för att förstå och respektera varandra. Verkligheten är komplex, historien likaså. Att befinna oss där medmänniskor behöver stöd och vara bärare av hopp när världen tycks falla samman det är den bästa medicinen mot alla fördomar.

Den enskilda människans handlingar är inte utan betydelse. Tillsammans kan vi visa på solidaritet, kärlek och medmänsklighet. Människovärdet kan och får aldrig begränsas av rädslan för att en nations välfärd ska naggas i kanten.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies