Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Så vill KD skapa mer trygghet

Debatt Publicerad: 2017-02-23 16:36

Vi lever i tider av förändring och där vi nog lite till mans kan känna en osäkerhet om vart världen är på väg. Många osäkerheter, utmaningar och problem tornar upp sig och de enkla, populistiska ”lösningarna” vinner mark. När det politiska samtalet i det läget handlar mer om spel och om form är det inte konstigt att väljare och medborgare känner frustration. Inför valet 2018 behöver alternativen i svensk politik bli tydligare och fokus återvända till vad partierna vill åstadkomma.

För det första är jag övertygad om att vi i dessa tider behöver politiska krafter som värnar och stärker ett samhällsbygge som sker genom relationer: i familjen, i förenings- och församlingsliv. Tilliten som finns i samhället och som nu utmanas vävs inte stark i ett vakuum, utan i just dessa gemenskaper. Min bild är att Kristdemokraterna är relativt ensamma om att på allvar värna och vilja stärka det civila samhället. Andra kan möjligen göra det i högtidstal, men har sedan inga problem med att avskaffa skattereduktionen på gåvor trots de ideella organisationernas envetna protester, eller ägna sin tid inte till att uppmuntra familjer, utan till att klaga och gnälla på alla familjer som i politikernas ögon fattar fel beslut om exempelvis föräldraledighet.

För det andra behöver vi påminna oss själva och varandra att utvecklingen inte är ödesbestämd. Vi måste försöka att inte låta oss nedslås utan istället jobba hårdare för ett samhälle som inte ställer grupper mot varandra, sprider rädsla eller som underblåser oro.  

Vi kristdemokrater behöver nu vara en kraft för att tydliggöra samhällsproblem och föreslå konkreta reformer för att lösa dem. Vi vill ta utmaningar och problem på allvar utan att bidra till att underblåsa rädsla eller bidra till en känsla av att allt blir sämre och att samhällsutvecklingen är ödesbestämd.

Vi vill vara en kraft för familjerna: vi vill stödja familjerna, för vi vet deras betydelse för det uppväxande släktet. Vi vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel istället för att tvångsdela, vi vill höja bostadsbidraget för barnfamiljer i en utsatt ekonomisk situation och vi vill ge ett extra jobbskatteavdrag på 500 kronor per förälder och månad för alla föräldrar som arbetar.  

Vi vill vara en kraft när det gäller jobben, och då särskilt för den stora grupp av utrikes födda som har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. När regeringen står passiv säger vi: inför introduktionsanställningar med 75 procent av kollektivavtalad lön där övriga 25 procent är lära-sig-jobbet-tid. Gör denna anställningsform krångelfri, utan myndighets- och partsinblandning. Gör den möjlig att kombinera med nystartsjobb och skär samtidigt bort många av de anställningsstöd som inte fungerar. Inför samtidigt ett dubbelt jobbskatteavdrag på låga inkomster för nyanlända, unga och personer som länge stått vid sidan av arbetsmarknaden så att det lönar sig bättre att arbeta än att uppbära bidrag och ersättningar. Satsa också stort på kortare yrkesutbildningar – inte minst inom vård och omsorg.

Vi vill vara en kraft när det gäller äldres ekonomi: höj bostadstillägget kraftigt för äldre med låga pensioner: 500 kronor mer i månaden för en ensamstående och 300 kronor mer för en sammanboende. Avskaffa i ett slag den återstående skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomst och pensionsinkomst, den så kallade pensionärsskatten. Och slopa den särskilda löneskatten för personer som är över 65 år så att det blir mer attraktivt för arbetsgivare att behålla äldre som vill stanna kvar och bidra med sina erfarenheter.

Vi vill vara en kraft för mer av trygghet: vi behöver arbeta långsiktigt och förebyggande med sociala insatser, insatser för en bättre skola överallt och insatser för att stötta föräldrar och föreningsliv i utsatta områden. Men vi behöver också utbilda och anställa 2 100 fler poliser de kommande åren och direkt anställa 500 civilanställda på polismyndigheten så att polisen kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att förebygga och beivra brott, gripa gärningsmän och därmed återupprätta trygghet i områden där otrygghet råder.  

Vi vill vara en kraft när det gäller vård och omsorg: sedan kömiljarden avskaffades har vårdköerna åter växt. Kömiljarden behöver återinföras, men vi behöver också låta staten ta över den avancerade sjukhusvården. Vi ser många landsting ha problem, och det blir allt svårare att låta alla 21 landsting uppvisa hela bredden av förmågor när sjukvården blir mer och mer högteknologisk. Vi behöver också se till att våra äldre får åldras i värdighet och med självbestämmande. Det är orimligt att äldre inte får den rehabiliteringshjälp de behöver när de varit på sjukhus och ska tillbaka hem eller till sitt boende. För att råda bot på det vill vi införa hemtagningsteam. Vi vill också införa en äldreboendegaranti som innebär att den som uppnått 85 års ålder själv ska få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende. Det är dags att vi inte bara ser strikt medicinska behov utan också ser behov av att bryta ensamhet och isolering till förmån för gemenskap och trygghet för den som det behöver.  

Jakob Forssmed, tf partiledare Kristdemokraterna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Utbildning Einar Ekström
2017-02-24 09:29
Vi vet att utanförskapet börjar i skolan. Vi vet också att många kommuner inte uppfyller skollagen vad gäller extra anpassning och särskilt stöd. Det gör att kunskapsspridningen är stor i högstadiet. En annan åtgärd är att se till att elever som halkat efter skall gå om ett eller flera år med början i lågstadiet..

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies