Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Människovärdet på undantag

Debatt Publicerad: 2017-02-16 15:56

I ett debattsvar i Hemmets Vän nr 5 svarar Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) på vår replik. Det är välkommet med ett svar. Det finns all anledning att fortsätta diskussionen.

Inledningsvis konstaterar Pethrus att vi byter ämne från integration till migration. Vårt syfte var inte att byta spår, utan snarare att komplettera med vår syn. Integrationen behöver mycket riktigt förbättras och alla goda förslag är välkomna.

Vi ser med oro på att männi­skor far illa och har för lång väntan när det gäller praktik och integrering på arbetsmarknaden. Det finns politiskt gångbara lösningar såsom riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter för vissa grupper, lärlingsplatser, yrkesintroduktionsanställningar och liknande reformer.

Pethrus lyfter upp det förslag som lades av Göran Hägglund i december 2014 som ett föredöme. Att minska migrationen för att lösa integrationspolitiska problem är aldrig en bra idé. Om asylrätten urholkas innebär det att fler får leva kvar i krigets Syrien. Innan man föreslår minskad invandring för att lösa integrationsproblem bör man ha i åtanke att migration på sikt som regel innebär en positiv dynamik för det mottagande landet – satsningar för att uppnå detta bör läggas på integrationsarbete. Migration är också en mänsklig rättighet för att lösa en ohållbar situation.

Samtidigt som Pethrus försvarar gränskontroller talar hon om fri asylrätt. De flesta som kommer från de länder som är aktuella har inte förutsättningar att ha regelrätta id-kort. Genom gränskontroller förmenar man alla djupt behövande människor utan id-kort rätten till asyl.

Det är inte att behandla alla människor lika. Historien torde lära oss att taggtrådsstängsel och stängda gränser inte är hållbart.

Vi befinner oss nu i en situation där vi välkomnar eller inte välkomnar människor – inte på grund av deras behov utan beroende på vilka papper de visar upp.

Ytterligare problematik är uppehållstillstånd till unga afghaner – med innebörden att du kastas ut så fort du fyllt 18 år. Radioprogrammet Konflikt ”De ensamutvisade. Vad händer med barnen när de skickas till Kabul”  visar på ett ohållbart ”välkomnande”. Personal ifrån HVB-hemmen och lärare som tidigare undervisat entusiastiska framåtsträvande unga kan inte längre ge hopp och till följd av detta har trycket på barn och ungdomspsykiatrin ökat och utvisningshotade unga afghaner tar sitt liv – tre fullbordade självmord i denna grupp den senaste tiden. Det är uppenbart att människovärdet är på undantag.

Daniel Fredriksson, Jönköping (KD)

Margareta Sidenvall, regionpolitiker i Gävleborg (KD)

Robert Jansson, ordförande Aneby partiavdelning (KD)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Människovärdet på undantag Ingegerd Nygård
2017-02-22 10:40
Det kan inte nog betonas hur allvarligt det skedda är. Nu har också Amnesty fört fram hur allvarligt det är att människovärdet fått vika för andra intressen. Önskar er kraft och inspiration att framhålla människovärdet betydelse.

Vänligen
Ingegerd Nygård

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

De fem sämsta argumenten mot religiösa friskolor
Kungen lyfter fram vårt kristna arv
Allt går inte att mäta i decibel
Världen i gungning - vi måste be
Vad ska vi göra med Sverige?
Våga vara demokratins försvarare
Visa solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern
Religionsfobi farligt för samhället
Sverige bör betraktas som ett missionsland
Den som sår vind får skörda storm


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies