Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Israel förtjänar mer stöd och förståelse i Sverige"

Veckans nummer Publicerad: 2016-08-25 15:30

Fyra frågor till Gabriel Rosenberg, styrelsemedlem i Sionistiska Federationen i Sverige och medlem i World Jewish Congress Jewish Diplomatic Corps, om manifestationen för Israel som hålls på Raoul Wallenbergs torg i centrala Stockholm på söndag kl 14. 

Varför anordnas manifes­tationen?

– Sionistiska Federationen i Sverige anordnar manifestationen men både Israels ambassad i Sverige och flera organisationer finns med liksom både svenska och israeliska politiker. Manifestationen anordnas för att visa att det finns ett stöd i Sverige för Israel, världens enda judiska stat och den enda demokratin i Mellanöstern. Dessutom är det inte alltid enkelt att öppet förespråka Israel i Sverige och därför är det viktigt att vänner till Israel samlas och ser att det finns många fler som står upp för Israel i Sverige.

Temat är ”Ta tillbaka sionismen” – vad handlar det om?

– Vi i Sionistiska Federationen i Sverige är helt enkelt för Israels rätt att existera men tillhör inte någon speciell politisk inriktning. För att vara sionist kan man vara vänster eller höger, liberal, socialist eller konservativ, det enda vi enas kring är att Israel har rätt att existera och vara ett land där det judiska folket har självbestämmande.

Hur vill ni förändra synen på sionism i Sverige?

– Under alltför lång tid har sionismen behandlats som ett negativt koncept i Sverige, speciellt i media och i politiken. Vi vill ta tillbaka sionism och inte låta andra definiera det åt oss. Sionism betyder inget annat än att man är för ett judiskt hemland med självbestämmande.

Det är femte året som manifestationen hålls – varför är den viktig?

– Många Israelvänner i Sverige tycker med rätta att Israel ofta diskrimineras i svensk media och i den politiska debatten. Därför är det viktigt för oss att framhäva den sanna bilden av Israel. Israel befinner sig i en av världens mest våldspräglade regioner men har ändå lyckats skapa ett demokratiskt samhälle där människor av alla religioner, etniciteter, kön och åsikter kan leva i frihet och välstånd.– Israel förtjänar mer stöd och förståelse i Sverige och det försöker den Sionistiska Federationen i Sverige uppnå med våra manifestationer, seminarier och aktiviteter i media samt i sociala medier.

Eva Gustafsson

Fotnot: Läs mer om manifestationen på Facebook om ni söker på ”Manifestation for Israel: Take back Zionism” eller ”Sionistiska Federationen i Sverige”. På internet: zionit.se


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Israel måste stödjas och ges existensberättigande. Henrik Törnblom
2016-08-27 13:51
Om 50 år är all antisionism begravd i mellanösterns sand. Ha tålamod, uppkavlade ärmar, bilda familjer och verkligen tro att med slitsamt arbete så närmar sig Israel ett fridfyllt mål.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Pastorn möter ny öppenhet
Cyklonen i forna Östpakistan starten för yrkesskola i Bhola
"Svenskarna behöver framtidstro!"
"Kyrkorna alltför tysta om sexuella övergrepp"
”Vaccin finns tidigast om några månader”
Deras glädje över skapelsen berör tv-tittare
Sverige mot strömmen i EU:s budgetkamp
Historisk arbetslöshet väntar
Utbults tacksamhet väckte religionsdebatt
Spanjorer hårt drabbade av pandemin


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies