Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Friskvård är viktigare än plåster i samlevnadsundervisningen

Debatt Publicerad: 2016-04-21 15:50

Den 1 april lanserade Stockholms stad utbildningssatsningen ”Respekt och självrespekt” – detta efter att ha testkört programmet i fyra högstadieskolor. Upprinnelsen till satsningen är en insikt om att något måste göras som en motreaktion efter de många övergrepp och sexuella ofredanden som har rapporterats från festivalen We are Sthlm. Även det ökade antalet gruppvåldtäkter bland ungdomar, med en kulmen hösten 2013, ligger med i potten. Problemen visar sig dock vara större än några enstaka incidenter. Sexuella övergrepp och avsaknad av respekt för den kroppsliga integriteten har på senare tid rapporterats från hela riket. Leila Baksi, projektledare för utbildningssatsningen, berättar i pressen om en allmän normförskjutning där unga killar menar att det är fullt legitimt att ta för sig hur man vill med vilka tjejer man vill.

Detta är förstås djupt oroväckande. Men varken sexuella eller andra normer uppstår i ett vakuum. Att insikten nu börjar sippra ner i det svenska samhället att en destruktiv normförändring har skett på det sexuella området är förstås glädjande. Men samtidigt finns det anledning att fundera på hur denna trend ska kunna motverkas.

Satsningen på ”Respekt och självrespekt” verkar i detta sammanhang lovande, och vi hoppas att många kommer att ta vara på projektet. Samtidigt pågår dock ett ännu mer omfattande projekt i skolans värld, som i bästa fall kan hjälpa men i många fall stjälpa detta arbete – nämligen den normkritiska pedagogiken.

Spontant kan man väl tycka att det måste vara just normkritik vi i detta läge är i behov av. Men normer kan vara av olika slag, och all normkritik är inte till hjälp i den aktuella situationen. Den normkritik som just nu lanseras i Sveriges skolor är dessvärre av ett helt annat slag än den som ovanstående problematik skulle kunna bli hjälpt av. Huvuddelen av sin inspiration hämtar den från den internationella queerrörelsen, där allt tal om normalt och onormalt är bannlyst. Könet betraktas som en social konstruktion, och den sexuella identiteten som flytande.

På vilket sätt ska detta vara till hjälp för ungdomar som brottas med svårigheten att sätta sunda gränser? Snarare innebär det ju en potentiell sexualisering av alla relationer med jämnåriga, eftersom alla måste betraktas som potentiella sexpartners.

Lika illa är det när man ser till många material som i dag används för skolans sex- och samlevnadsundervisning. Även där är normkritiken det ”stora nya”. De normer man vänder sig emot är dock inte primärt de som ”Respekt och självrespekt” jobbar med. Särskilt de material som har RFSU som avsändare vänder sig i stället mot sådant som kärleksnormen (att man bör vara kär i den man har sex med), trohetsnormen (att sex bör gå hand i hand med ett långsiktigt åtagande) och tvåsamhetsnormen (att man bara bör ha en sexpartner åt gången). Är det inte just denna typ av normkritik som många av dagens ungdomar har tagit in, och som därmed ligger till grund för deras förändrade sexuella beteende?

I kontrast till den queerinspirerade normkritiken talar skolans läroplan om värderingar som varje skola är skyldig både att gestalta och förmedla: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Man ska även fostra eleverna till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Tänk om vi skulle börja satsa på dessa saker i stället för den normkritik som i praktiken syftar till att bryta ned det som läroplanen föreskriver? Då kanske vi inte ens skulle behöva en sådan lovvärd satsning som ”Respekt och självrespekt”? 

Olof Edsinger, författare och talesperson för NfS – Nätverket för samlevnad och sexualitet                  

Therése Ewert, lärare och samtalsterapeut

Bengt Malmgren, överläkare, specialist i psykiatri

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Utmärkt debattartikel! Jan-Ola Gustafsson
2016-04-22 12:39
En bra beskrivning av den nedbrytande roll som nu
sker i samhället med de s.k. normkritiska kampanjer som nu förs på bred front i hela samhället och dessvärre också i förskolorna och skolorna. Artikeln borde spridas i flera fora än HV!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Och kärleken svalnade …"
Dramatiskt om polisens vardag
Tillsätt en haverikommission för de mest utsatta flickorna
Rädslan blev vår munkavle
Så kan samhället förbättras
Stoppa missbruket av det svenska asylsystemet
Kan man lita på de nya vaccinerna?
Myndighetssverige har fått sig en törn
Ett bra bistånd är effektivt
Psykiskt sjuka drabbade av fysisk sjukdom får sämre vård


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies