Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

För många kristna asylsökande fortsätter förföljelsen i Sverige

Debatt Publicerad: 2016-02-04 16:41

Asylsökande som bekänner sig till den kristna tron får allt tuffare på landets asylboenden. Våld och hot har blivit alltmer vanligt förekommande. Här handlar det om människor som har flytt från hot och våld för att söka sig till tryggare tillvaro och för många fortsätter hot och våld vara en vardag även i Sverige på grund av den kristna tron.

Genom de kontakter jag har i det civila samhället, men också genom egna möten med asylsökande, får jag ta del av hur samma förföljelse som nu utplånar den 1 700 år gamla kristna närvaron i Irak, fortsätter i Sverige. Jag får höra om berättelser om hur konvertiter som övergått från islam till kristen tro utsätts för hot och trakasserier, hur dödshot kan förekomma för att en person inte deltar i fredagsbönen med andra muslimer på boendet.  Den person som hotat och utsatt en annan person på ett asylboende drabbas sällan själv av förflyttning när det uppdagas. Istället är det brottsoffret som tar den konsekvensen. Det är inte rimligt. Det som pågår på våra asylboenden är oacceptabelt och kräver omedelbara åtgärder.

I december ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om det växande problemet med oroligheter och motsättningar på asylboenden. Då främst kring kristnas situation där motiven är kristofobiska, där konvertiter utsätts mest. Vi ser nu också problem för kvinnor vars rättigheter inskränks. Ministern negligerar i sitt svar problemets allvar och omfattning. Han menar att brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden ska anmälas till polisen. Det är självklart. Samtidigt vittnar många inom polisen hur svårt ansträngd kåren är. Migrationsverket har begärt behörighet för ordningsvakter att tjänstgöra på en lång rad boenden där incidenter varit frekventa. Polismyndighetens bedömning är att de inte kan vara närvarande på plats i den utsträckning som behövs utan att det får negativa konsekvenser för utförandet av andra prioriterade uppgifter.

Även Sveriges asylmottagningssystem befinner sig i ansträngt läge just nu. Under hösten har Sveriges asylmottagningssystem utsatts för stora påfrestningar med det stora antalet asylsökande som sökt sig till Sverige. I synnerhet har det varit svårt att hitta boende till de alla som kommit. I detta krisläge sänktes standardkraven för att driva asylboenden. I princip kan vem som helst starta asylboende, det krävs inga särskilda kvalifikationer. Det är mat och husrum som ska erbjudas. Och antalet kvadratmeter för varje person i boendet har minskat. Många trängs i små rum och personer med olika bakgrund, tro och etnicitet blandas. Eftersom många kommer från krigsområden är det naturligtvis inte helt okomplicerat. Olika grupper står mot varandra där, och det fortsätter här. Dessutom kommer de asylsökande till en helt annan kultur. Flickor/kvinnor utsätts för kontroll och övergrepp utifrån synen på kvinnan, som inte stämmer överens med vår.

Vi ska ha nolltolerans för hot och våld på samtliga asylboenden och migrationsminister Morgan Johansson måste agera snarast. Samhället ska inte kapitulera inför intolerans. Alla ska känna sig trygga på ett asylboende. Jag efterlyser initiativ för att stärka polisens möjligheter att upprätthålla tryggheten på landets asylboenden och förstärkt skydd för de som drabbas av hatbrott, hot och trakasserier.

Jag har nu lämnat in en interpellation i riksdagen med frågor till Morgan Johansson och önskar kraftfullare besked denna gång.

Désirée Pethrus (KD) Integrationspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies