Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

IS förföljelse av kristna är folkmord

Debatt Publicerad: 2016-01-07 16:47

På många håll i världen ringde kyrkklockorna inte till gudstjänst den här julen. I de delar av Mellanöstern där den Islamiska statens barbariska krigföring har tömt och ödelagt stora områden var julen något helt annat än god. Hela Nineveslätten och området kring staden Qaraqosh i norra Irak, där majoriteten av Iraks kristna levt i närmare 2 000 år, kontrolleras av den sunnimuslimska terrororganisationen IS.

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan 125 000 människor tvingades fly från Iraks näst största stad Mosul och den omgivande Nineveslätten där Qaraqosh ligger. Liksom sina trosfränder i Syrien flydde Mosuls invånare undan Islamiska statens brutala och dödsbringande framfart. Ställda inför kravet från terrorsektens fanatiska mordpatruller att välja mellan skyhög straffskatt, konversion till islam eller halshuggning blev en uppslitande och dramatisk flykt den enda utvägen.

Efter tio år av systematisk förföljelse har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär en tredjedel. Resten har tvingats fly utomlands eller dödats i ständigt tilltagande trakasserier och övergrepp. I Syrien råder en liknande situation, minst en tredjedel av landets 600  000 kristna har tvingats fly på grund av sin tro.

Islamiska statens grundläggande motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. Morden, våldtäkterna, kidnappningarna, utplåningen av kulturell och religiös historia samt kraven på underkastelse är ägnade att förinta eller fördriva kristenheten. I praktiken handlar det om alla dem som utgör den kaldeisk/assyriska/syrianska minoriteten i Irak och Syrien.

Åtskilliga politiska beslutsfattare och människorättsexperter har gjort klart att detta i grunden handlar om brott mot mänskligheten – tyvärr är det värre än så. Mot bakgrund av det oerhörda som sker är det uppenbart att Islamiska staten i själva verket gör sig skyldig till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord utifrån gärningar ”utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.

Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord.

FN:s säkerhetsråd har hittills vägrat definiera övergreppen mot både kristna och jazidier som folkmord och dessvärre finns det inom FN en tradition att inte alls, eller först i efterhand, erkänna folkmord. Massmordet 1995 på bosniska män och pojkar i Srebrenica klassades först 2004 som folkmord. I fallet Darfur avstod FN helt från att använda folkmordsbegreppet, trots folkmordskonventionen och hundratusentals döda.

Risken är uppenbar att terrorsektens avskyvärda mål om etnisk och religiös renhet är uppfyllt innan världssamfundet samlar sig till ett erkännande av det som de facto pågår. Den etnoreligiösa rensningen riskerar att bli ett irreversibelt faktum och kristna i Mellanöstern kan komma att återfinnas endast i historieböckerna.

I den amerikanska kongressen finns insikten om vidden av de pågående övergreppen. I dagarna har 150 ledamöter av representanthuset ställt sig bakom ett resolutionsförslag som definierar brotten mot kristna minoriteter i Irak och Syrien som folkmord.

Det enda anständiga är nu att Sveriges och Europas politiska beslutsfattare tar till sig fakta och omgående erkänner att Islamiska staten genomför folkmord. Själv har jag som ledamot av Europaparlamentet just inlett arbetet med en resolution där EU:s medlemsländer uppmanas att definiera övergreppen mot kristna och jazidier som folkmord och därefter agera inom ramen för FN för att få till stånd ytterligare humanitära och militära insatser.

Förhoppningsvis är såväl Europas kristdemokrater som andra partigrupper i parlamentet beredda att ställa sig bakom resolutionen och kravet på handling – innan tvåtusen år av kristen tro och historia är fullständigt utraderad i Mellersta Östern.

Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies