Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Mer av biblisk jämvikt skulle göra världen bättre

Debatt Publicerad: 2015-03-05 16:39

Hjälporganisationen Oxfam presenterar häpnadsväckande fakta om den ekonomiska fördelningen i världen. Den rikaste hundradelen äger snart hälften av alla tillgångar.

För ett sekel sedan visade den italienske ekonomen och filosofen Vilfredo Pareto att 20 procent av den italienska befolkningen ägde 80 procent av egendomen. Denna observation har senare, av andra, generaliserats till den så kallade Paretoprincipen som innebär att 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan. 

De globala orättvisorna har ökat dramatiskt och antar nu svindlande proportioner. Världens rikaste man, Bill Gates, skulle kunna spendera en miljon dollar om dagen i 200 år med den förmögenhet han äger idag. Oxfam har räknat fram att en förmögenhetsskatt på 1,5 procent för världens dollarmiljardärer skulle kunna bekosta grundläggande sjukvård och skolgång i världens 49 fattigaste länder. De 80 rikaste personerna har fördubblat sina inkomster under de fem åren från 2009 till 2014 medan en miljard människor lever på mindre än tio kronor om dagen. 

Politiker och andra beslutsfattare borde ta till sig den bibliska principen som presenteras av Paulus i Andra Korinthierbrevets åttonde kapitel där det står: Han med mycket fick inte för mycket, han med lite fick inte för lite. Denna princip harmonierar med det faktum att extrem ojämlikhet leder till korruption, förhindrar ekonomisk tillväxt och underminerar den grund som samhället vilar på, för att citera Oxfam. 

Den ohejdade ökningen av rikedomen är även ett hot mot klimatet. Professorn i miljöekonomi, Thomas Sterner, uttryckte sig så här vid ett seminarium förra året: Om vi nöjer oss med att bli 5.5 gånger rikare först i juli 2102 istället för i januari 2100, då finns en chans att jordens medeltemperatur bara höjs med 2 grader istället för annars 4 grader. Sterner refererar till IPCC:s tredje delrapport, som han är en av huvudförfattarna till. 

Det är positivt att den etiska dimensionen nu lyfts fram med tydlighet för första gången i IPCC:s rapport. Klimatfrågan är inte endast en vetenskaplig fråga utan begrepp som rättvisa, jämlikhet och rimlighet lyfts fram. När det gäller att ta den etiska dimensionen av klimatfrågan på allvar kan den kristna kyrkan och andra troende bidra positivt till samtalet genom sin erfarenhet av reflektion i etiska och moraliska frågor. Biblisk jämvikt i ekonomiska sammanhang och ansvaret för skapelsen kan då bli vägledande för att hantera såväl extrem ojämlikhet som klimathotet. 

Ivar Gustafsson, docent i matematik

Alma-Lena Andersson, gymnasielärare, skribent och debattör

Ingemar Tidefors, fil mag i religionsvetenskap 

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies