Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sverige måste stärka försvaret i närtid

Debatt Publicerad: 2015-02-05 16:48

Situationen i vår del av världen har förändrats och läget börjar bli allt mer alarmerande. Den militära övningsverksamheten i Östersjön är tillbaka på samma nivåer som under det kalla kriget. På bara några månader har Sveriges territorium kränkts ett antal gånger, minns ubåtsjakten i oktober, ryska bomb- och jaktplan som övade anfall mot mål i Sverige. Passagerarflygplan som varit nära att krocka med ryskt militärflyg. Inte en gång utan flera gånger. Vi ser ett Ryssland som från Georgienkriget 2008 och gaskriserna för några år sedan blivit allt mer aggressivt i sitt uppträdande mot sina grannar. Ukraina är bara det senaste exemplet.

Ryssland satsar 5 000 miljarder kronor enbart på materiell förnyelse fram till år 2020. Då kommer 70 procent av ryska krigsmaktens materiel vara helt ny eller kraftigt moderniserad. Sverige däremot kommer i stort sett ha samma materiel 2020 som vi har idag, med vissa smärre undantag. Moderna system som Iskander (markrobotar), S-400 (luftvärnsrobotar), stridsvagnar, jakt- och attackflygplan, korvetter tillförs i en allt snabbare takt. Som exempel så levererades över 100 moderna stridsflygplan till det ryska flygvapnet förra året. De modernaste systemen grupperas i västra Ryssland, det vill säga i vårt närområde. Idag når Iskander roboten som placerats i Kaliningrad över Blekinge, Kalmar och Gotland.

Ett mått att mäta utvecklingen är att se på den svenska incidentberedskapen: Under 2014 genomförde svenska incidentberedskapen 50 procent fler uppdrag än året innan. Östersjöområdet har blivit den kanske farligaste friktionsytan mellan ett revanschhungrigt, aggressivt Ryssland och Europas demokratier. Den gemenskap vi tillhör.

Ingen av oss vet om och när en kris kan inträffa, att öka vår förmåga i närtid är därför helt avgörande. Händelseutvecklingen de senaste åren har tydligt visat att det kan ske drastiska förändringar i den säkerhetspolitiska miljön på mycket kort tid.

Vad ska vi då göra? I det korta perspektivet är Försvarsmaktens största problem bristen på soldater och sjömän, som i sin tur gjort att man inte kunnat bedriva kvalificerade övningar i brist på bemannade förband. Det saknas åtskilliga tusen för att kunna fylla de förband som idag finns på pappret. gruppbefäl, soldater och sjömän som är tidvis tjänstgörande. Målbilden om 9 900 bedöms uppnås någon gång i mitten av 2020-talet.

Följande tre åtgärder anser Kristdemokraterna mest akuta:

1. För att möta personal- och kompetensbristen föreslog vi kristdemokrater redan i våras att Försvarsmakten ska kunna kalla in krigsplacerad värnpliktig personal till repetitionsövningar. I slutet av förra året anammade regeringen vårt förslag och detta måste nu komma igång redan under 2015.

2. Att det genomförs beredskapskontroller för att se i vilken mån den i dag existerande organisationen har förmåga att med kort varsel inta en högre beredskap. Systemet måste prövas och svagheter identifieras och åtgärdas. Det skulle dessutom bidra till att fokusera personalens uppmärksamhet mot Försvarsmaktens huvuduppgift – försvara vårt lands gränser.

3. Att beredskapen på Gotland höjs genom att det under huvuddelen av året pågår övningsverksamhet med kvalificerade markstridsförband på ön. Det i väntan på att en permanent militär närvaro kan tillskapas.

Till detta kan läggas ett antal nödvändiga åtgärder på materielområdet som till exempel reservdelar till befintliga system och att det står 1 000 militär-fordon i kö att repareras. Även bristen på vissa typer av ammunition måste åtgärdas.

Avslutningsvis: Den nya tidens verklighet kräver en konstruktiv diskussion utan skygglappar. Vi kristdemokrater har föreslagit, liksom regeringens utredare Thomas Bertelman, att Sverige bör genomföra en parlamentarisk utredning om ett svenskt medlemskap i NATO. Fördelar och nackdelar, kostnader och vinster måste kartläggas. Socialdemokraterna måste förmå sig att tänka bortom de gamla kalla kriget-analyserna. Vad är det som är så farligt med information, försvarsminister Peter Hultqvist?

Mikael Oscarsson (KD), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies