Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Utan omvändelse ingen tillväxt

Debatt Publicerad: 2014-10-02 15:52

Inom kristenheten väller det idag in ett perspektiv som säger att det är synd om människan och att det viktiga därför är att visa empati inför människan, på bekostnad av omvändelseperspektivet. Det är i kraft av att vara människa som man har del av Guds nåd och därför tillhör alla redan Gud, även om alla inte är medvetna om detta faktum. Guds nåd förläggs alltså till skapelsen. När Tomas Nygren, teolog och rektor vid Johannelunds teologiska högskola, i senaste numret av Kristet Perspektiv, analyserar 67 predikoutkast för kyrkoåret i den tongivande Svensk Kyrkotidning, publicerade mellan december 2008 och november 2009, framträder detta perspektiv tydligt.

Analysen redovisar även en del andra problematiska drag. I ett av utkasten kritiseras och korrigeras evangelietexten, varpå Jesus i en fiktiv dialog berömmer omtolkningen av sina egna ord. Det finns också en stor försiktighet att predika om historiciteten i Nya testamentets under. Uppståndelsen utläggs endast i fem utkast; i fyra tolkas den fysiskt och i ett andligt. Enligt utkasten spelar tron och efterföljelsen en viktig roll i människans liv men hur detta tar sig uttryck preciseras inte.

Den vanligaste beskrivningen av människans problem är att hon är ett offer för något yttre ont – inte att hon gjort uppror mot Gud. I andra hand handlar det om en inre brottningskamp; människan bär på rädsla, inre sår, tomhet eller brist på självförtroende. I tredje hand är det fråga om någon sorts skuld hos människan, att hon handlar fel eller tänker onda tankar. Men det är bara i en femtedel av utkasten som problemet kopplas till relationen till Gud.

Både Gud och Jesus kännetecknas främst av kärlek och barmhärtighet, medan beskrivningar av Gud som domare och Jesus som försonare förekommer endast marginellt. Flertalet av predikoutkasten lutar, enligt Nygrens analys, åt att alla människor blir frälsta. Det är bara fyra av de 67 utkasten som skulle kunna användas vid inbjudan till frälsning. Detta står i kontrast till all väckelsekristen tradition. Visst är det synd om människan och det är viktigt att visa empati men det finns ett djupare problem: det är synd i människan. Människan kallas därför till omvändelse och tro. Guds särskilda nåd erbjuds inte i skapelsen utan erbjuds i evan-geliet om Jesus. Nåden finns inte i det faktum att jag är människa, utan i Jesus och därför måste budskapet om honom förmedlas och väcka omvändelse och tro.

Tomas Nygrens slutsats är att kunskapen om den kristna tron bland gudstjänstbesökare blir ”tämligen fragmentiserad”, vilket ”gör den svår för den enskilde att dela vidare till andra”. Ett fragmentiserat budskap skapar knappast några överlåtna lärjungar och anpassningen till den sekulära kulturen med en nedtoning av omvändelsebehovet ger inga växande och levande församlingar, enligt ledande forskare. Enligt officiell statistik på Svenska kyrkans hemsida har besöksstatistiken under en normal söndagsgudstjänst minskat från 9 miljoner 1990 till 4,3 miljoner 2013, vilket borde framkalla en större krismedvetenhet inom samfundet. Frågan är om Kyrkomötet, som återsamlas i november, prioriterar kärnbudskapet eller hellre diskuterar hur kulturarvet bör säkras och hur ungdomar lät­tare ska komma in på arbetsmarknaden. Liksom i frikyrkor där evangeliet lätt reduceras till befrielse från negativt tänkande och konsekvenserna av Jesu död främst handlar å ena sidan om ekonomiskt välstånd, och andra sidan tolerans och miljömål – inte försoning med en helig Gud.

Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Nationella Hjälplinjen kan vara skillnaden mellan liv och död
Bra för hälsan att gå i kyrkan
Olycksfall eller dold indoktrinering?
Ge svenskt jordbruk bättre villkor
Barnet i krubban - mannen på korset
Skäl för svensk alkoholpolitilk
Människor måste bli gripna av Guds ord för att behålla tron
Kulturell rotlöshet skapar förvirring
Lösningen på våldsdåden finns i familjen - hos pappa
KD i händelsernas centrum


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies