Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nu måste EU och FN agera!

Debatt Publicerad: 2014-08-07 14:30

EU måste agera kraftfullt för att skydda de kristna som nu fördrivs i stor skala!

Det har gått några veckor nu sedan den jihadistiska organisationen IS (tidigare ISIS) tog över kontrollen av staden Mosul på Nineveslätten där en stor andel av Iraks kristna levt i årtusenden. De utropade området som ett självständigt kalifat, vilket är skrämmande, inte bara för den kristna befolkningen där men för alla som vill leva i fred och frihet. Nu krävs att världssamfundet agerar kraftfullt för att stoppa den negativa utvecklingen i Mellanöstern som ser ut att ta en ände med förskräckelse.

Alltsedan IS intåg flyr nu kristna från främst staden Mosul i norra Irak. De tvingas att fly eller bli avrättade om de inte konverterar eller betalar en särskild skatt. De kristnas hus markeras med bokstaven ”n”, den första bokstaven på arabiska för ordet kristen. Detta för att skilja ut dem från majoritetsbefolkningen. Enligt Nineves rådsguvernör Bashar Al-Kiki har 50 000 kristna flytt, vilket gjort att staden så gott som är tömd på kristna. De flesta flyr till de säkrare kurdiska regionerna i norra delen av landet men många flyr också till väst.

Massflykten från området liknar inget annat än en etnisk rensning av kristna. Detta har nu pågått en längre tid på grund av interna stridigheter som råder i stora delar av det irakiska samhället efter att Saddam Husseins regim störtats. Kristna har angripits från flera håll och länge har de önskat en egen säker region. Och det var också på gång att skapas en självständig region för Nineveslätten, något som många kristna önskat att få folkomrösta om. Men den glädjen blev kortvarig när IS i juni i år stormade in i städerna Qaraqosh och Hamdaniya. Då flydde flera hundra tusen människor sina hem inom ett dygn.

Det ska sägas att det bland många vanliga irakier inte finns något behov av att dela in befolkningen i olika grupper. De som nu tagit till vapen för att driva igenom ett kalifat tar sig helt enkelt rätten att bestämma över andras liv. Och de gör det med våld.

Inom EU och inom den svenska regeringen fördöms det våld och den förföljelse som de kristna utsätts för. IS är ingen organisation man för en dialog med, men det diplomatiska arbetet med Iraks regering som de facto ska ha kontroll över sitt territorium, bör intensifieras. De måste se till att upprätthålla konstitutionen och se till att maktfördelningen fungerar på ett tillfredsställande sätt och håller ihop sin armé.

Den situation som uppkommit innebär att Irak inte längre uppfyller FN:s konvention om vare sig mänskliga rättigheter eller minoritetsrättigheter. Landet har uppenbarligen inte lyckats med den försoningsprocess som skulle ta vid, efter att Saddam Hussein störtades 2003. Och amerikanarna har uppenbarligen inte engagerat sig tillräckligt i frågan. Till detta kommer att många länder har intressen i Irak som gärna vill se splittring och understödjer de islamistiska krafterna. Iran och Gulfstaterna bidrar uppenbarligen inte till en stabilisering.

En jihadistisk organisation ska inte kunna införa envälde och förtryck inom en stats gränser utan konsekvenser.  IS frammarsch handlar inte bara om de långsiktiga riskerna för Irak utan för stabiliteten i hela regionen. Nu dras fler länder in i ett kaos som kan ta lång tid att lösa om inget görs från världssamfundet. Vi har konflikten i Syrien som spiller in i Libanon och Jordanien. Israel- Palestinakonflikten, Iran, Irak, Egypten är kommunicerande kärl på många sätt. Därför krävs nu att FN och EU tillsammans med USA och Arabförbundet kommer med en lösning som innebär att IS frammarsch får ett slut och att kristna som levt sida vid sida med muslimer ska fortsätta att få göra det i framtiden.

Alla länder i FN:s säkerhetsråd måste ta en regional ansats i lösningen av konflikterna i Mellanöstern och det brådskar. Annars går vi en mycket dyster framtid till mötes. Och det gäller inte bara de kristna som riskerar att utrotas från dessa länder, utan också alla vanliga medborgare som inte önskar annat än att leva i fred och frihet.

Om inget görs får det också konsekvenser med allt större antal flyktingar. EU och dess utrikestjänst måste snarast få en ny hög representant som kan agera kraftfullt till försvar för mänskliga rättigheter i Mellanöstern. Alternativet är att förbereda EU på allt större flyktingströmmar.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), utrikespolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies