Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

KD vill familjesäkra politiken

Debatt Publicerad: 2014-06-19 00:00

Vi går in i en tid av året då många av oss får lite mer tid tillsammans. Men det är inte sällan under ledigheten som sprickorna i en krackelerande relation gör sig påminda. Trygga relationer fixas inte snabbt och enkelt under några soldränkta dagar. De kräver vård och omsorg kontinuerligt.Familjegemenskap och starka sociala relationer är ett avgörande mänskligt behov. Det till och med går att mäta i livslängd. Men också utbildningsresultat, psykisk och fysisk hälsa påverkas. Enligt en aktuell studie är brist på nära relationer och social isolering lika skadligt för hälsan som rökning och alkoholmissbruk. Det finns mycket i vårt samhälle som premierar flexibilitet och ombytlighet. Därmed riskerar de värderingar som bygger hållbara relationer att undergrävas – trohet, lojalitet, långsiktighet. Familjens betydelse kommer sannolikt att öka, inte tvärtom, som man kan luras att tro av samhällsdebatten.

Det är glädjande att antalet separationer mellan föräldrar i Sverige har minskat något hittills under 2000-talet, men minskningen har avstannat de senaste åren. Det är nästan 50 000 barn om året som upplever att deras föräldrar separerar. Vid 17 års ålder har vart tredje barn varit med om att föräldrarna har separerat. En stödjande familjepolitik bygger på att uppskatta det värde som familjer ger upphov till, det innebär att respektera politikens gränser och att eftersträva vardagsmakt åt familjerna. Det offentliga ska vara med och stödja – att skapa så bra förutsättningar som möjligt för enskilda personer, familjer och större nätverk av människor att hålla samman.

En stödjande familjepolitik ska också innehålla stöd till de familjer där föräldrarna väljer att separera och stöd till de familjer där en av föräldrarna av någon anledning inte är närvarande. Forskningen visar att hur en separation går till och hur familjen väljer att ordna sitt liv efter en separation spelar stor roll för hur barn mår. Det är viktigt att föräldrar tar gemensamt ansvar och är närvarande i sina barns liv. En stödjande familjepolitik ska därför både ge goda möjligheter för familjer att hålla samman och stöd när vuxenrelationer spricker.

Kristdemokraterna vill familjesäkra politiken. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Det kan handla om att identifiera hur ett förslag påverkar familjernas ekonomiska situation, hur balansen mellan arbete och fritid upprätthålls och hur det påverkar förutsättningarna att värna och vårda positiva familjerelationer. Så kan grunden läggas för ett samhälle där politiken ger stöd för sammanhållning och goda relationer. Och undvika en politik som riskerar att dra undan mattan för den som kämpar för att livet och relationen ska hålla ihop. Enligt Socialstyrelsen visar studier att familjerådgivningen kan bidra till förbättrade parrelationer, ett funktionellt familjeklimat samt förbättrad hälsa. Familjerådgivning och föräldrastöd är förebyggande barnavårdsarbete!

Kristdemokraterna vill införa en familjerådgivningscheck för två besök till alla nyblivna föräldrar och familjerådgivningspeng/kundval i kommunerna. Familjerådgivningen ska kosta max 300 kronor och kommunerna ska erbjuda minst tio besök till den fastställda maxavgiften. Men det behövs också en kvalitetssäkring av familjerådgivningen. En nationell översyn av vilka som ska få kalla sig för familjerådgivare samt verka som sådana ska därför genomföras.Om målet är människors välbefinnande är det alltför kortsiktigt att enbart fokusera på ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet, bättre miljö eller något annat.Hur viktiga dessa målsättningar än är – och de är mycket viktiga – bör politiken utgå från en helhetssyn på människan och alltid ta hänsyn till behovet av familj och nära relationer.

Emma Henriksson

Familjepolitisk talesperson

Kristdemokraterna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies