Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hur vill du att EU ska utvecklas?

Debatt Publicerad: 2014-05-15 16:57

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Som väljare gäller det att se och förstå vad som ligger bakom partiernas slagord i valkampanjen.  Det gäller att ta ställning till vilka värderingar som ska styra utvecklingen inom EU.

När de stora europeiska institutionerna skapades efter andra världskriget var det i ett Europa som var slaget i spillror. Nazismens, fascismens och kommunismens brott mot mänskligheten var fasansfulla. Det var framförallt tre kristdemokratiska statsmän som då trädde fram. Konrad Adenauer i Tyskland, Alcide de Gasperi i Italien och Robert Schuman i Frankrike blev ledande gestalter i återuppbyggnaden av Europa.  De hade en gemensam övertygelse om att enbart ett enat Europa kan förhindra krig. Det var genom försoning mellan länder och personer som grunden till det nya Europa kunde byggas.

Europa har sin historiska grund i de kristna värderingarna. I ett sekulariserat Sverige vill man inte gärna erkänna det. För mig som kristen är det dock viktigt att stå upp för dessa värderingar och utifrån dem forma det framtida Europa.

EU kan lösa problem som varje land självt inte rår på. Klimat- och miljöfrågorna är gränsöverskridande. Det gäller också den grova brottsligheten. Polis- och tullsamarbetet behöver därför förstärkas.

EU skapar arbetstillfällen och välstånd. Genom att skapa bättre villkor för handel och företagande så får vi också fler jobb. För Sverige som är ett så exportberoende land är detta särskilt viktigt.

Det finns dock anledning att ifrågasätta och reflektera över den utveckling som EU är inne i. Jag vill då höja ett varningens finger för att EU övertar frågor som bäst beslutas på den nationella nivån. Vi kristdemokrater ställer på våra valaffischer frågan: ”Vilken agenda ska råda i Bryssel?” Det innebär att EU ska koncentrera sig på de stora gräns­överskridande utmaningarna. Vi måste noga bevaka att beslut fattas på rätt nivå. Det är anledningen till att Göran Hägglund har föreslagit att en ”subsidiaritetskommissionär”, som ska övervaka att beslut fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.  

Jag har ett stort engagemang i Europarådet som rapportör för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Europarådet, som är en äldre organisation än EU har som sitt uppdrag att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det är viktigt att Europarådet och EU kan samverka. EU behöver inte bygga upp en organisation för det som redan finns och fungerar. EU har pengarna. Det har inte Europarådet, men där finns kunskap och erfarenhet.

Jag är övertygad om att med rätt inriktning och koncentration på frågor där Europas länder behöver samverka får vi ett EU som får en större legitimitet bland medborgarna. Din röst kan vara avgörande för vilken väg EU kommer att välja i framtiden.

Lars O Molin (KD), kandidat till Europaparlamentet


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies