Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hur hanterar kyrkan självskadebeteende?

Veckans nummer Publicerad: 2014-04-30 14:00

Beteendevetaren Thérèse Eriksson, med bakgrund inom kyrkan, drabbades som ung av självskadebeteende. I sin nya bok, Möt mig som jag är – Hur vuxna i kyrkan kan stötta unga som skadar sig själva, beskriver hon hur viktig församlingsmiljön är för att förmedla hopp och tröst för unga som kämpar med självskadebeteende.

– Boken beskriver vad självskadebeteende är, hur man kan förstå det och hur man i en församling kan hjälpa och stötta den sjuke. Jag tar också upp hur man kan relatera sin tro på Gud till självskadebeteende och psykisk ohälsa. Jag skrev boken för att jag har hjärta för dem som har självskadebeteende men också för att kyrkan är en viktig plats för många som lider av detta. Kristen tro vaccinerar oss inte från psykisk ohälsa och människor med självskadebeteende finns också i kyrkans värld. Målgruppen är främst de som jobbar eller är ideellt engagerade i kyrkan. De intervjuade i boken finns inom nio svenska samfund. De berättar att de fått stöd genom kyrkan men också att man inte kan så mycket om självskadebeteende i församlingarna, säger Thérèse Eriksson.

Drastisk ökning

– Självskadebeteende är ett ganska nytt fenomen utifrån vårdens synpunkt och i Sverige finns ännu ingen diagnos för det. Själva beteendet är dock inte nytt. Det omnämns till exempel i Bibeln, säger hon.

De senaste åren har antalet fall med självskadebeteende ökat drastiskt enligt Social-styrelsens undersökningar.

– Generellt har den psykiska ohälsan bland unga ökat. Idag har barn och unga en ökad tillgänglighet. Förr blev man mobbad på skolgården. Numera kan man ständigt nås via sms och sociala medier på internet, vilket ökar stressen.

Läs mer i Hemmets Vän nr 18 – 2014


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

SKR: Pengar till skyddat boende räcker inte till
Ny krisplan för migration i EU
"En god dialog med trossamfunden är angeläget"
I "Påtår med Britta" står hoppet i centrum
Från sex till fyra "adventssöndagar"
Oron: Handel går före klimatstöd till utsatta
Kinesisk markering när Biden lyfte Taiwan
"Jämför ekomord med folkmord"
Alltfler vill äta gammal mat
Vispoetens budskap: "Alla duger"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies