Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Andens enhet kan inte skapas formellt

Publicerad: 2014-03-20 16:48

Beskedet att Ulf Ekman lämnar församlingen Livets Ord och allt det han varit med om att bygga upp under 30 år, för att bli upptagen i Katolska kyrkan, har naturligt nog väckt stor uppmärksamhet. För mig själv som lärde känna honom redan från början av 1980-talet och sedan följt honom på hans resa fram till nu, är hans drastiska beslut oväntat och obegripligt. Jag har ändå uppfattat vår relation som ett vänskapsförhållande men inget av detta har framkommit i våra samtal. Genom att jag tog ställning för honom under attackerna på 1980-talet kom jag att identifieras med Livets Ord och trosrörelsen, vilket fick konsekvenser för min egen väg. För mig var det ett sätt att vara trogen mot den vision av kristen enhet som jag levde med, när så gott som hela kristenheten i Sverige exkluderade Livets Ord. Att frågan om kristen enhet blev viktig för Ulf Ekman de senaste åren gladde mig. Att han också visade uppskattning av den Katolska kyrkan, uppfattade jag som en allmänt öppnare inställning till kristenheten i stort. Nu vet vi att det tog honom längre än så.

Det är självklart att detta väcker många frågor inom det internationella nätverk av pastorer och församlingar runt om i världen som bygger på hans ledarskap. Konsekvenserna för trossamfundet Trosrörelsen i Sverige blir kanske inte så stora, eftersom ”samfundet” endast är ett juridiskt instrument för att hantera bland annat vigselrätten för pastorer. Trosrörelsen som sådan har ingen egen identitet. Som väckelse blev den en fortsättning på Jesusväckelsen och den karismatiska väckelsen. I ett vidare perspektiv är den en ström i en pågående andeutgjutelse som berört och berör stora delar av kristenheten även globalt. Om innehållet i trosrörelsen som ett Guds verk skall kunna bevaras och föras vidare kan det endast ske i gemenskap med den pingstkarismatiska delen av kristenheten. Trosväckelsen är ett Guds verk. Det Gud bekänt sig till i det avseendet har fortfarande giltighet även om pastor Ulf inte längre vill stå för det.

Han motiverar sitt beslut med att Katolska kyrkan är det enda fulla uttrycket för apostolisk kristendomstolkning och att kristen enhet endast kan uppnås genom att ställa sig under Påvens auktoritet. Hans dom över protestantisk och evan­gelikal kristendom är historiskt tvivelaktig och evangeliskt oberättigad. Vi gläder oss över att den pågående andeutgjutelsen även berört stora delar av den Katolska kyrkan. Det har skapat nya öppningar för genuina möten över traditionsgränserna. Självklart är Jesustroende katoliker våra syskon och lemmar i Kristi kropp. Men kyrkan som sådan är ingen entydig företeelse. I vissa ”katolska länder” är katoliker också ett missionsfält. Så har evangelisk mission alltid uppfattat Jesu missionsbefallning. Man måste kunna skilja på vad som är Katolska kyrkan i betydelsen; en gemenskap av levande kristna – och den Katolska kyrkan som ett politiskt projekt. Som politiskt projekt har den visat sig vara sårbar och ofta hamnat i ett korrupt förhållande till den världsliga makten. När det gäller anspråket att vara en apostolisk kyrka skulle säkert aposteln Petrus ha svårt att identifiera sig med mycket av det religiösa traditionsgods som den Katolska kyrkan samlat på sig under historiens gång.

Sammanfattningsvis är det min bestämda övertygelse att Katolska kyrkans nuvarande institutionella struktur inte svarar upp till församlingens och Kristi kropps sanna väsen. Detsamma gäller i viss mån om kyrkostrukturer över huvud taget, men ingen annan kyrka är lika anspråksfull i det avseendet.

Det finns en enkelhet i förståelsen av kristen enhet som man nästan alltid bortser ifrån. Enheten i Kristi kropp kommer av att ”den som håller sig till Herren är en ande med honom”. (1 Korinthierbrevet 6:17) Eftersom Kristus är en och inte delad utgör alla som håller sig till Herren en andligt organisk kropp. Detta är Andens enhet som skall bevaras, inte skapas. Det mest radikala och apostoliska uttrycket för enhet är den lokala församlingen som den helige Andes gemenskap, där människor bejakar Jesus Kristus som Herre i sina liv och i kärlek ger varandra ett ömsesidigt bistånd. Utan ett liv i den helige Ande kommer allt det som vanligen skiljer människor åt, att också verka åtskiljande i den kristna församlingen/Kyrkan.

Därför är den pågående andeutgjutelsen av signifikant betydelse inför framtiden som ett tecken för den enhet som Gud själv föder fram. Jag är övertygad om att inte heller de historiska kyrkorna förblir oberörda av denna förändringsprocess. Kärleken till varandra över traditionsgränser är en realitet i sig själv och får sitt konkreta uttryck i personliga möten, men ett växande andligt folkmedvetande får inte exploateras i kyrkopolitiska syften. Att formalisera enheten i en kyrkorättslig struktur, som till exempel Katolska kyrkan, är inte vägen till att förverkliga Andens enhet. Därför kan jag inte bejaka det steg som Ulf Ekman tagit.

Enhet kan man inte ansluta sig till på ett formellt sätt. Jag tror att vi står inför ett mycket mer djupgående verk genom den helige Ande. Kärleken till varandra bygger på så sätt en andligt organisk struktur i trons lydnad till Guds ord. Enheten kan endast byggas underifrån i den lokala församlingen under betjäning av de femfaldiga tjänstegåvorna. Detta är den kyrka som Jesus bygger sedan apostlarnas dagar. Den har alltid funnits genom historien och den har bärkraft också idag.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Klarsynt Jonas Stenlund
2014-04-05 11:04
Tack Sven för klarsynthet och tydlighet!
Fortsätt att skriv frimodigt.
Är stolt över min gamla pastor från Filla:)

Nødvendig Haldis Marie Harestad
2014-03-22 11:42
Takk for et godt og klart innlegg. Dette var nødvendig pga det er så mye snakk om kjærlighet at folk som ikke hører til Livets Ord kan undre seg over hvor forsamlingen står i forhold til den katolske kirke.Jeg håper flere ledere på Livets Ord vil stå fram like tydelig som du har gjort. Takk igjen for ditt mot og din tydelighet.

Tack - igen! Tomas Dixon
2014-03-22 11:09
Jag minns hur oerhört bekräftad jag blev i min då nästan helt oupplysta känsla, när jag med ett par års försening läste din undervisning om samfundsväsendet på Katarinakonferensen. Och hur din klokhet gav så mycket under samtalen i tidskriften Exodus redaktionsråd. Nu fångar du återigen in det väsentliga. Tack.

Kloka ord Eva Englund Andersson
2014-03-21 21:47
Tack Sven Nilsson för visa o kloka ord. Har lyssnat på dig vid flera tillfällen och blivit uppmuntrad i tron.

Andens enhet kan int skapas..... Berith Kulborg
2014-03-21 21:35
Tack för En mycket bra artikel ,tydlig och klar. Jag kan inte förstå att en man som UE kan gå så snett och hamna i KK. Det är ofattbart. Vad har kk at lära väckelsefolket...inget !


Den ropandes röst i öknen.. Björn Donobauer
2014-03-21 19:17
Det är skönt att läsa Svens funderingar om vad och hur enhet bland troende uppstår och bevaras. Skönt för att det stämmer så väl med mitt eget hjärta. 'Är Kristus delad?' Dessvärre ser det så ut.. och att uppsugas av den värsta sekteristen av alla; den rörelse som har övergivit både Kristus och skrifterna förefaller även mig vara en komplett fanflykt.

En undran Sven Jonnie Slottheden
2014-03-21 17:07
Tycker nog Sven att du inte är så skarp som jag förväntat mej av dej. Det har förstås att göra med hur man ser på den Romersk katolska kyrkan. Menar man att denna kyrka och dess enhetssträvan är ett verktyg för Världskyrkans framväxt, ja då bör man ta Bibels ord som varnar och uppmanar att "DRA UT IFRÅN HENNE SÅ NI INTE BLIR DELAKTIG I HENNES SYNDER. Detta är min tro.

Tack, Sven Nilsson! Eva Sonefors
2014-03-21 16:22
Din artikel är väldigt bra. Jag är själv med i Livets Ord(och stannar där!). Blev frälst i Örebro, så jag har lyssnat mycket på dig. Jag minns dina predikningar som väldigt bra. Tack för dem också. Detta var 1977-1980 då jag gick på ÖMI. Guds välsignelse över dig och din församling!


Kloka ord av enhetskämpen Sven Nilsson. Roland Lövgren
2014-03-21 14:34


Så sant! Stefan Björk
2014-03-21 14:23
Sven!
Din röst är tydlig och klar och din penna vass som ett svärd. Du behövs som en andlig fader i denna tid!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies