Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Livets Ord betalar nu priset för Ekmans självcentrering

Debatt Publicerad: 2014-03-13 16:42

I söndags förmiddag kom nyheten om pastor Ulf och Birgitta Ekmans konvertering till katolicismen ut via nyhetsmedia. Ulf Ekman levererade själv nyheten vid en gudstjänst i församlingen Livets Ord, Uppsala, den församling som han själv grundat. Samtidigt kablades den ut via pressreleaser och sociala medier och via debattartiklar, bland annat i Dagens Nyheter.

När nyheten nådde mig stod jag själv i talarstolen redo att predika. Jag tog min kavaj och rev den mitt itu, som en profetisk handling i djup sorg. Jag känner djup oro för utvecklingen och situationen för Livets Ord i Uppsala och för de männi­skor som är medlemmar där och för delar av Trosrörelsen i vårt Sverige.

Paret Ekmans tydliggörande av sin väg var inte helt oväntat, med tanke på den allt tydligare orienteringen emot katolicism som Ulf och Birgitta visat de senaste åren, men ändå djupt olyckligt och allvarligt. Jag respekterar Ulf och Birgitta för deras tydlighet, men kan inte glädja mig över eller välsigna deras vägval.

Orienteringen emot katolicismen har pågått under många år och den har blivit tydligare och tydligare. Åtminstone för den som har velat se faran med utvecklingen.

Vid ett föredrag som Ulf Ekman höll på Bjärka Säby för några år sedan delade han upp kristenheten i två delar. Den ena delen kallades ”kyrkan med förmedlad nåd”. Det är de historiska kyrkorna, som menar att nåd förmedlas via sakramenten. Den andra delen av kristenheten fick benämningen ”kyrkan med oförmedlad nåd”. Det är de pingtkarismatiska kyrkorna. De betraktades som allt för ytliga och ogrundade i föredraget. Pastor Ekman klargjorde också vid föredraget att han såg biskopsämbetet med påven i spetsen, som en räddning för Kristi kropp.

Vägen till en biblisk väckelse går inte via katolicism. Katolicism som religion är inte sann kristendom.

Martin Luthers reformation kom som en väckelse och förde folket ut ur katolicism. Reformationen kan inte betraktas som orsak till splittringen inom Kristi kropp, som en del katolska företrädare hävdar.

Reformationen var nödvändig och en ögonöppnare över situationen inom katolicismen. Den öppnade vägen tillbaka till Nya testamentets och Apostlagärningarnas grundläggande lära om sann kristendom och tillbaka till det som gällde i urkyrkan. Den grundläggande bibliska trosläran finns dessutom nedskriven i Nya testamentet som en väg­visare för oss alla.

Samma helige Ande som drabbade apostlarna och de första kristna på pingstdagen, som uppfyllde dem med kraft och auktoritet att sprida den första väckelsen, är vägen också idag. Att det sedan inom protestantismen finns fel och brister är en sak,  men att vägen till sann apostolisk kristendom, inte går via Rom och in under påven är väldigt tydligt, med tanke på den katolska läran.

Pastor Ulf Ekman skriver också i en debattartikel (söndagen den 9 mars 2014) att han ber om ursäkt för ”de lidande och sår” som människor tillfogats genom kontakter med Livets Ord: ”I detta har jag själv och andra företrädare för Livets Ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida.” Det hedrar honom. Men han bör också vara medveten om och han borde förstå att han sårar minst lika många människor igen, inom trosrörelsen, församlingen Livets Ord och den övriga frikyrkorörelsen, genom sitt agerande och sina uttalanden i samband med konverteringen.

Han lämnar en församling som han själv grundat och där mycket varit centrerat omkring honom själv, många gånger på ett osunt sätt.  Han lämnar människor som under drygt 30 år gett sina liv i överlåtelse och lojalitet till Livets Ord och paret Ekman, många i ”blind lydnad” som menat att Ulf Ekman inte kan gå fel.

När Ulf i olika artiklar beskriver sin teologiska svängning, som i artikeln i Dagens Nyheter  (söndag den 9 mars 2014) och motiverar sin konvertering, förklarar han inte varför det skulle vara mer bibliskt med den katolska läran om till exempel skärselden, bön om helgonens förböner, Maria som evig jungfru och syndfri, eller Maria som Guds moder, avlatsbreven och eukaristin. Där talar han mer om den apostoliska successionen, betydelsen av kyrkans tolkning av skriften, samt om påven som ofelbar och påvens ämbete. Enligt Ulf är Katolska kyrkans tolkning av skriften, med påven i spetsen, mer trovärdig och träffsäker än den protestantiska ordningen Sola Scriptura.

I den intervju som gjordes med Ulf och Birgitta Ekman av Lukas Berggren för Världen idag (söndag den 9 mars 2014) säger Ulf som en summering av konverteringen till Katolska kyrkan följande: ”vi kommer inte med hög svansföring, utan vi kommer därför att vi behöver vad Jesus har lagt i den Katolska kyrkan. Jag behöver sakramenten, jag behöver läroämbetet, jag behöver påven, jag behöver den tradition som de förvaltar. Jag har behov av kyrkan för min egen frälsning”.

Ulf Ekman sade också i SVT:s morgonprogram (måndag den 10 mars 2014) att han sökt sanningen och nu funnit den i den katolska läran.

Ulf talar också mycket om enhet i Kristi kropp, vilket är ett viktigt bibliskt budskap. Den enhet som Ulf Ekman talar så varmt om är samma enhet som den katolske biskop Arborelius representerar och så tydligt ger svar på i en intervju. Biskop Arborelius fick frågan om vad enhet är och svarade ”det är när vi alla samlats under påven”. Det är tydligen också något som pastor Ulf Ekman bejakat, när han nu väljer den katolska vägen.

Hela Ulf Ekmans nya teologiska orientering och inställning är naturligtvis ett påhopp och ett ifrågasättande av hela den protestantiska rörelsen. Som katolik kan han inte längre fira Herrens måltid tillsammans med oss protestantiska kristna, vi har inte funnit sanningen, och vi är inte renläriga förrän vi kommer till samma ”uppenbarelse om sanningen” som han har gjort.  När vi alla kommit dit kan vi stå tillsammans och äta vid samma nattvardsbord, när vi alla samlats under påven. Detta är en djupt tragisk inställning och en kränkning av protestantisk kristendom.

Det är dags att sluta hymla med diplomatiska fraser om välsignelse och lyckönskan, om att den helige Ande leder dem vidare, om kallelse och uppdrag.

I min värld kan det aldrig vara Guds väg eller ledning av den helige Ande att konvertera till katolicismen.  Att ha en kallelse från Gud till katolikerna är en sak, men att själv konvertera till katolicism är en helt annan.  Att bära en kallelse till katolikerna för att predika evangelium för dem, ett evangelium som öppnar människors ögon för Jesus som enda vägen till Gud, som i sin tur borde ta dem ut ur den katolska religionen. Den vägen kan ju knappast gå via konvertering till katolicism.  

Hans Marklund, Korskyrkan Alingsås


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)hej joel kall
2014-03-27 13:04
Tragiskt detta ... Katolicismen...
VITAL WARNING FROM GOD OF BIBLE, GODS WORD, 2 PARTS:
alturl . com / 235ze
REGARDS JOEL KALL
Vital warnings about true Biblical God of Bible, Gods Word, in links below, God of Bible, is not in essence love, but his attributes is? wrath justice and love, important not to worship God in human made image, but Biblical true God of Bible, as the human made false love essence unbiblical God worship, takes the people to not Heaven...
God bless, fix link closer and it works:
x . co / 13iGi
GOD BLESS ALL.

Snälla Hans läs på lite grann... Ulrika Andersson
2014-03-26 19:45
Du kan omöjligt ha läst vad den katolska kyrkan själv undervisar i de trosfrågor du anklagar den för att ha fel i.

Ska man ha någon som helst trovärdighet när man anklagar någon person eller institution så grovt som du nu gör så bör man ha lite bättre på fötterna än du har i den här artikeln.

Gör om, gör rätt!

Katolska kyrkan tragisk företeelse. R. Strandberg
2014-03-21 22:18
Katolska kyrkan är tyvärr en i mångt och mycket tragisk företeelse med sin enorma förmögenhet som bara till liten del används för att hjälpa de behövande, dyrkan av gamla benknotor mm (reliker), tron att det gynnar människan att gå runt i Rom och ta på bilder och handtag och krypa uppför trappor på bara knäna, påhittet att man ska be till Maria för att nå fram till Gud på ett bättre sätt, förföljelsen av andra kristna (t ex pingstkyrkan i Sydamerika), kravet på celibat för präster som leder till en förvrängd sexualitet som i sin tur lett till homosexuellt beteende och övergrepp på barn, mm, mm. Denna kyrka anser sig Ulf Ekman behöva. Det är ett andligt haveri, tragiskt för honom.

Fortsätt stå på muren Titti Fabritius
2014-03-21 16:30
Hans,
fortsätt stå på muren. Du lär inte bli så ensam framöver som du kanske tror. Å andra sidan kommer både murslev och svärd till pass.

Fel om Katolska Kyrkan - del 3 Patrik Öbrink
2014-03-20 12:00
Marklund nämner också Sola Scriptura. Hur biblisk är egentligen denna lära, som inte fanns innan reformationen på 1500-talet och inte nämns i Bibeln? Vi får komma ihåg att kyrkan kom först och att det var hon som kodifierade Skriften. (först när hotet mot gnosticismen blev allvarligt.) Och jag tror inte ens att Marklund lever upp till Sola Scriptura. För det skulle innebära att han aldrig läser andliga böcker och teologiska utläggningar eller lyssnar på förkunnelser och predikningar.

Fel om Katolska Kyrkan - del 2 Patrik Öbrink
2014-03-20 12:00
Marklund hävdar också att reformationen ledde tillbaka till urkyrkan. Vet vi egentligen exakt vad som gällde i urkyrkan? Nej, men vi vet en del i alla fall. Redan i urkyrkan betonades både Skriften och Traditionen. Kyrkans ledare betraktades som apostlarnas efterträdare. Det var de som sedermera kodifierade Bibeln och valde ut vilka böcker som skulle ingå. När vi idag läser Bibeln och firar gudstjänst (oavsett om vi är katoliker, ortodoxa eller protestanter) förutsätter vi att de handlade rätt och var vägledda av Anden. Gud gav oss inte bara Bibeln, han gav oss också ett läroämbete som vakar över att innehållet inte förvanskas över tidFel om Katolska Kyrkan - del 1 Patrik Öbrink
2014-03-20 11:59
Som katolik anser jag förstås att Marklund har fel. Låt oss titta på några viktiga frågor.

Marklund påstår att protestantismen inte är orsak till kristenhetens splittring. För det första kan vi konstatera att reformationen misslyckades. Luther ville att den katolska kyrkan skulle reformeras, vilket aldrig skedde på det sätt som han hoppats på. Katolska kyrkan är fortfarande världens största kristna kyrka, osplittrad till skillnad från den protestantiska rörelsen som är splittrad i tusentals olika kyrkor. Det är protestantismen som är splittrad, inte katolicismen. Varför? Antagligen på grund av frånvaron av ett läroämbete.En kränkning av världens 1.2 miljarder katoliker Patrik Öbrink
2014-03-20 11:58
Marklunds debattinlägg är en enda lång kränkning av den katolska kyrkan och världens 1,2 miljarder katoliker. Vår kyrka är inte kristen och vi katoliker är inte kristna, menar han. Visst kan man se Ulf Ekmans konvertering som en ”kränkning”, men i så fall är Marklunds kränkning av katolikerna större och värre eftersom Ekman åtminstone inte hävdar att protestantismen är okristlig. Jag ser pastorns inlägg som en dödsstöt för allt vad ekumenik heter.

Nya uppenbarelser Ingvar Adriansson
2014-03-16 07:40
Enligt Ekmans böcker, dvd-inspelningar och predikningar är det Jesus som lett honom att lära ut och predika trosrörelsens läror och grunda en karismatisk kyrka. Men nu menar han att det är samme Jesus som manat honom att konvertera till en kyrka med helt annorlunda tro och praxis!! Att Jesus kommit i strid med sig själv är en hädisk tanke. Sanningen är en, och Jesus är vägen, sanningen och livet. Att gå utöver vad Skriften uppenbarar och lita på nya uppenbarelser som inte underordnas och korrigeras av Skriftens ord är ytterst allvarligt. En huvudregel är ”att inte gå utöver vad Skriften säger” (1 Kor. 4:6). Den katolska kyrkans urspårning från apostlarnas undervisning enligt den heliga Skrift beror till stor del på dess tro på fortsatt uppenbarelse.

Tack Hans Henning
2014-03-15 01:06
Så sant Hans, vi måste våga säga sanningen. Att detta beslutet skulle komma var ingen överraskning tyvärr men jag frågar mig nu, är Ulf och Birgittas val en del av tidens tecken?

Gud välsigne dig Hans för att du genom åren talat Guds i tydlighet och vågat vara klar i vad ordet säger utan att välja mellan vägar.

Vi har alla en skyldighet att stå för vad Guds ord säger att även våga säga till en ledare som Ulf att den väg du valt är inte i enlighet med Gud.
Jag frågade några ledare på Livets ord och en i Ulfs egen familj om det trodde att satan bävade eller jublade över Ulf och Birgittas val. Ingen har velat svara på frågan. Vi måste våga ta ställning även om det kan göra ont.

Var välsignad Hans i Jesu dyrbara namn.
Mvh Henning


Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Equmeniakyrkan ska inte McDonaldiseras"
"Daniel Alms önskan om comeback är obegriplig"
Vuxnas förvirring har skapat ungas könsdysfori
Nato gör Sverige säkrare
Vakna upp: Religiös frihet i fara
I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies