Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Befria Svenska kyrkan en gång för alla!

Debatt Publicerad: 2013-09-19 10:47

Nu är kyrkovalet i Sverige över och de olika grupperna förbereder sig för en insats lokalt, regionalt och i kyrkomötet utifrån tro, värderingar och politiska åsikter. Det ser ut som om Sverigedemokraterna får en starkare ställning och hur de andra grupperna skall hantera detta blir spännande att se. SD har ju talat om att göra Svenska kyrkan mer nationell och mer kristen.

Mer och mer går det upp för allt fler att hela det nuvarande valsystemet måste förändras. Det finns ju inte minst demokratiska problem med detta eftersom bara cirka 12 procent  av kyrkans medlemmar röstar. Svenska kyrkan måste äntligen bli fri och få bestämma över sin egen tro, sitt liv och sitt arbete. I en intervju i Sveriges radio inför kyrkovalet sade en representant för en politisk gruppering: ”Hade vi inte haft inflytande som politiker hade kyrkan inte tillåtit vigsel av samkönade par!”

Så är det alltså. Det är inte kyrkan själv som bestämmer bibeltolkning och trosinnehåll och uppfattningar i etiska och moraliska frågor, det gör de kyrkopolitiska grupperingarna. Man tar sig för pannan. Hur kan detta få fortsätta?

Vad händer om de politiska grupperingarna bestämmer sig för att skrota Gamla testamentet och kasta det mesta där i ”historiens skräpkammare”? Vad händer om kyrkopolitikerna bestämmer sig för att Jesus är en myt och att hans uppståndelse är en symbolisk berättelse och att han då inte lever? Vad händer om politikerna får för sig att alla religioner är likvärdiga vägar som leder till Gud och på det sättet stryker Jesusorden om att vara enda vägen till Gud?

Vad händer om politikerna inte vill tro på Jesu och Nya testamentets skarpa ord om omvändelsens absoluta nödvändighet för att komma in i Guds rike? Vad händer om politikerna avfärdar Nya testamentets etiska och moraliska undervisning som icke  förpliktande, utan vrider kyrkan till en anpassning till det politiskt korrekta och till massmediernas och den allmänna opinionens uppfattningar? Är det inte just det som skett när det gäller vigseln av samkönade par?

Kommer man att fortsätta på den vägen och tvinga kyrkan till ställningstaganden som den egentligen inte själv vill?

Har kyrkan hamnat i rövarhänder? Är det inte dags att befria kyrkan en gång för alla? Flera i de politiska grupperingarna har uttryckt att om kyrkan blir helt fri kommer den att marginaliseras och bli mer konservativ. Man varnar till och med att den skulle bli en sekt.

Hur det blir med det är svårt att sia om. Ett är säkert: om Svenska kyrkan blir helt fri från alla politiska bindningar kommer den att på ett mer frimodigt sätt förkunna och stå klart och frimodigt för evangeliet om omvändelse och tro och ett trovärdigt kristet liv söndag och vardag.

Den kommer inte att kröka rygg för makten eller för tillfälliga opinioner.  Det finns så oerhört mycket andlig kraft och andligt liv i kyrkan och om detta släpps loss på allvar står vi inför en folkväckelse i Sverige.

Svenska kyrkan är för viktig för att vara i händerna på männi­skor, som har en annan agenda än det som är kyrkans främsta kallelse, att utifrån tron på Bibelns absoluta auktoritet förkunna evangeliet om den uppståndne och levande Kristus, som genom sin helige Ande kan förvandla enskilda männi­skors liv.

Det skulle kunna bli en kyrka med bredd och djup där olika betoningar av tro får leva sida vid sida. Här borde Anglikanska kyrkan vara en utmärkt förebild för en fri kyrka, som förmedlar välsignelse till enskilda, nationer och till andra kyrkor.

Paulus ord i Galaterbrevet kan gälla Svenska kyrkan i dag: ”Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen.”

Bo Wettéus


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies